Mikroskopian Laboratorio (Kuopion kampus)

Osa Biocenter Finland'a ja Biocenter Kuopion kuvantamiskeskusta

Kuopion kampuksella sijaitseva mikroskopian laboratorio pohjautuu jo 1970-luvulla perustetun Elektronimikroskopian laitoksen toimintaan. Laboratoriolla onkin merkittävä asema alueellisesti nimenomaan erikoismikroskopian ja kuvantavan spektroskopian alalla, mukaan lukien vaativat näytteenvalmistuksen erityistekniikat etenkin biologisten näytteiden osalta.

Laitteistomme on esitelty infrastruktuuri-sivuilla.

Laitteistot

Laboratoriossa on mm. ajanmukainen, vuonna 2010 hankittu korkean resoluution läpäisyelektronimikroskooppi (TEM), jolla voidaan tarkastella niin biologisia kuin materiaalitieteenkin näytteitä jopa atomitason erotuskyvyllä. Muun muassa Kuopion yliopistollisen sairaalan kliininen diagnostiikka tukeutuu laitteistoomme tältä osin.

Vuosina 2012-4 laboratorioon hankittiin korkean resoluution pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM), jolla voidaan tarkastella näytteiden pintarakenteita suurella erotuskyvyllä sekä määrittää näytteen alkuainejakaumia. Hankinta tehdään yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa päärahoittajan ollessa Pohjois-Savon liitto (EAKR).

Näytteenvalmistus

Elektronimikroskopian näytteenvalmistuslaboratoriossa näytteet prosessoidaan asiakkaiden (tutkijat tai yritykset) kanssa sovittujen protokollien mukaisesti valmistaen ultraohuet (noin 50 nanometriä) leikkeet TEM-tarkastelua varten tai esimerkiksi kuivatut ja kullalla pinnoitetut näytteet SEM-tarkastelua varten. Vuosina 2014-2015 hankimme uusia erikoislaitteistoja haastavien materiaalinäytteiden elektronimikroskooppista näytteenvalmistusta varten. Ionipommitukseen perustuvat laitteistot soveltuvat mm. monikerrosrakenteiden tai farmaseuttisten näytteiden poikkileikkeiden valmistukseen VM-, SEM- ja TEM-kuvausta varten.

Kovakudoslaboratorio

Suomen ainoassa maksullisia palveluja tuottavassa Kovakudoslaboratoriossa voidaan prosessoida esimerkiksi biologisia kudoksia, jotka sisältävät metallisen implantin. Myös suuret luunäytteet voidaan leikata valomikroskooppista tarkastelua varten, kuten yhteistyössä prof. Heikki Krögerin johtaman TULES-tutkimuskeskuksen kanssa tehtävissä histomorfometrisissa tutkimuksissa ja diagnostiikassa.

Laboratorion johtaja: Dos. Arto Koistinen