Pekka E. Hirvonen, FT, yliopistonlehtori, dosentti 

Pekka E. Hirvonen valmistui maisteriksi vuonna 1996, lisensiaatiksi 1999, tohtoriksi 2003 ja dosentin arvon hän sai 2010. Akateemisen vuoden 1999-2000 hän vietti Sheffield Hallam yliopistossa. Vuodesta 1996 lähtien hän on aktiivisesti toiminut fysiikan opetuksen ja fysiikan opettajankoulutuksen parissa. Hän johtaa fysiikan ja matematiikan opetuksen tutkimusryhmää sekä toimii fysiikan ja matematiikan laitoksen perusopetuksesta ja opettajankoulutuksesta vastaavana johtajana.

Hirvonen on Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran varapuheenjohtaja ja Valtakunnallisen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulun johtoryhmän jäsen. Hän on julkaissut yli 30 referoitua artikkelia kansainvälisissä lehdissä, kirjoissa ja suomalaisissa julkaisusarjoissa.

Hirvonen on opettanut lukuisilla luokanopettajille suunnatuilla kursseilla. Hän on kehittänyt ja toteuttanut opettajaopiskelijoille ja työssä oleville opettajille suunnatun didaktisen fysiikan laudatur -opintokokonaisuuden vuosina 2001-2007. Tällä hetkellä hän opettaa fysiikanopettajille tarkoitettuja maisteriopintojen kursseja sekä termofysiikkaa.