Mervi Asikainen, FT, yliopistonlehtori, dosentti

Mervi Asikainen valmistui maisteriksi vuonna 1999 ja suoritti opettajan pedagogiset opinnot vuonna 2002. Vuonna 2006 hän valmistui Valtakunnallisesta matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulusta. Asikainen on työskennellyt sekä fysiikan että fysiikan opetuksen ja oppimisen tutkijana, fysiikanopettajana, sekä toiminut luokanopettajien täydennyskouluttajana. Tällä hetkellä hän toimii fysiikan yliopistonlehtorina.

Asikaisen erikoistumisalueita ovat fysiikan opetuksen ja oppimisen tutkimuksen metodologia, kvanttifysiikan opetus ja oppiminen sekä opettajantieto. Hän on opettanut lukuisilla luokanopettajille suunnatuilla fysiikan ja kemian kursseilla. Tällä hetkellä hän opettaa kursseja Kvanttifysiikkaa opettajille, Fysiikan peruskurssi II ja Fysiikan peruskurssi IV.