Joensuun fotoniikan koulutuspolku -hanke

Joensuun fotoniikan koulutuspolku -hanke

Itä-Suomen yliopisto, yhdessä ammattikoulu Riverian, ammattikorkeakoulu Karelian sekä Joensuun Tiedepuiston kanssa on aloittanut kaksivuotisen fotoniikan koulutukseen liittyvän hankkeen EU-aluekehitysrahaston tukemana. Hankkeen päätavoitteena on rakentaa fotoniikan koulutuspolku toiselta asteelta aina tohtorikoulutukseen saakka. Koulutuspolun tarkoituksena on luoda koulutusorganisaatioille edellytykset fotoniikka-alan osaajien kouluttamiselle ottaen huomioon yritysten ajankohtaiset sekä tulevaisuuden koulutustarpeet. Fotoniikan koulutuspolku muodostetaan hankkeessa toteutettavien koulutuspilottien pohjalta. Hanke tukee myös koulutusvientiä ja paikallista teollisuutta. 
 

Fotoniikan osaajista kasvava tarve
Fotoniikka-alan opetuksen ja koulutuksen kehittäminen ovat yksi tärkeimmistä alan kehittämiskohteista Euroopassa. Globaalisti fotoniikkatoimialan vuosittainen kasvu on 7% ja vastaavasti Suomessa ala kasvaa 20%. Tällä hetkellä fotoniikka-alan yrityksillä on kasvava tarve alan osaavista ja koulutetuista työntekijöistä. Tämä koskee kaikkia koulutustasoja aina ammatillisesta koulutuksesta yliopistolliseen jatkokoulutukseen. Esimerkiksi optiikan suunnittelijoista on huutava pula myös Euroopan tasolla.

 

Yritysten on haasteellista löytää sopivia työntekijöitä tuotantoon, koska fotoniikan tuotantoa tehdään esimerkiksi puhdastiloissa ja se vaatii osaamista komponenttien ja tuotteiden käsittelyyn. Yrityksillä ei ole tietoa koulutusorganisaatioiden resursseista eikä tarpeita vastaavia koulutusteemoja ole tarjolla. Vastaavasti koulutusorganisaatioilta puuttuvat tarpeisiin vastaavat koulutusteemat, koska niitä ei ole kartoitettu.


Joensuun fotoniikan koulutuspolku –hanke vastaa näihin haasteisiin. Hankkeen myötä alueelle on mahdollista synnyttää Euroopan mittakaavassa merkittävä koulutuskokonaisuus, joka palvelee sekä kansallisia ja kansainvälisiä fotoniikka-alan yrityksiä, että antaa mahdollisuudet merkittävään koulutusvientiin. Koulutuksella on tärkeä rooli houkuteltaessa ulkomaisia yrityksiä sijoittumaan ja investoimaan Suomeen ja Joensuuhun. Hankkeen avulla Joensuu profiloituu entisestään fotoniikan keskuksena ja hankkeen myötä luodaan edellytykset pysyvälle fotoniikka-alan koulutukselle alueella.

 

Lisätietoja:
Sara Peltola, sara.peltola@uef.fi
Juha Purmonen, juha.purmonen@tiedepuisto.fi