Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, fysiikka ja matematiikka

Suoritettavat tutkinnot

Luonnontieteiden kandidaatti, 180 opintopistettä (op), tavoiteaika 3 vuotta.

Filosofian maisteri, 120 opintopistettä, tavoiteaika 2 vuotta.

Opintojen kuvaus

Koulutusohjelmassa käydään sivuaineena luokanopettajan monialaiset opinnot, jotka antavat pätevyyden toimia myös alakoulun luokanopettajana. Sekä pääaineen opinnot että pedagogiset opinnot ovat samat kuin fysiikan tai matematiikan aineenopettajilla, mutta osa opetusharjoitteluista on mahdollista suorittaa alakoulussa.

Luokanopettajan monialaiset opinnot voi suorittaa joko kokonaan osana kandidaatin tutkintoa ensimmäisen kolmen vuoden aikana, tai osan niistä voi jättää maisterivaiheeseen. Nimensä mukaisesti opinnot sisältävät luokanopettajan tarvitsemia tietoja ja taitoja pianon soitosta maantieteeseen.

Aineen- ja luokanopettajan koulutusohjelmassa toisen opetettavan aineen opiskelu ei ole pakollista, mutta useimmat kuitenkin opiskelevat fysiikan tai matematiikan lisäksi myös toisen matemaattisen aineen opetuspätevyyden. Näin opiskelija voi valmistuttuaan sijoittua myös lukiotasolle kahden opetettavan aineen virkaan.

Koulutusohjelma antaa monipuolisen kuvan opettajan työstä eri kouluasteilla ja tätä kautta mahdollistaa koulutusohjelmasta valmistuneiden opettajien toimimisen hyvin moninaisissa tehtävissä. Kaksoiskelpoisuuden suorittaneet opettajat ovatkin erittäin kysyttyjä ammattilaisia työmarkkinoilla.

Tyypillinen opintojen rakenne

Luonnontieteiden kandidaatti, 180 op  
Kieli-, viestintä- ja yleisopinnot 13 op
Pääaine (fysiikka tai matematiikka) 70 op
Pedagogiset opinnot 25 op
Luokanopettajan monialaiset opinnot 25 op tai 60 op
Muut opinnot         *
   
Filosofian maisteri, 120 op  
Kieli-, viestintä- ja yleisopinnot 3 op
Pääaine (fysiikka tai matematiikka) 60 op
Pedagogiset opinnot 35 op
Luokanopettajan monialaiset opinnot
  (jos kandidaatin tutkinnossa vain 25 op)
35 op
Muut opinnot *

*Mikäli opiskelija ei lue toisen opetettavan aineen pätevyyttä, kandidaatin ja maisterin tutkintoihin tarvitaan yhteensä 34 op muita opintoja. Suositeltavia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi rehtorin pätevyyden antavat opetushallinnon opinnot, alkukasvatus ja erityispedagogiikka. Mikäli opiskelija lukee toisen opetettavan aineen pätevyyden (tyypillisesti fysiikka, matematiikka tai kemia) opintojen laajuudeksi tulee 326 op, sillä jokaisesta opetettavasta aineesta tarvitaan 60 op:n laajuiset perus- ja aineopinnot.

Lisätietoja

Yliopistonlehtori Martti Mäkinen (Fysiikka)

Yliopistonlehtori Visa Latvala (Matematiikka)

Hae opiskekemaan: