Yleistä tietoa koronaviruksesta

(Päivitety 18.3.2020 klo 7.45)

Mikä on epidemia-alue?
Koronavirusepidemia on edennyt pandemiaksi eikä THL enää erittele yksittäisiä epidemia-alueita. Viimeisin tieto löytyy THL:n sivuilta osoitteesta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19.

Miten yliopisto on valmistautunut koronaviruksen leviämiseen? (Päivitety 18.3.2020 klo 7.45)
Yliopisto seuraa tilannetta ja noudattaa viranomaisten ohjeita. Itä-Suomen yliopiston tilat suljettiin valtioneuvoston 16.3. antaman linjauksen mukaisesti 17.3.2020  ja yliopisto siirtyi kokonaan etäopiskeluun. Yliopistoihin sovelletaan tartuntatautilain 58 §:ää.

Mitä yliopisto tekee, jos joku sen opiskelijoista tai työntekijöistä sairastuu koronavirukseen?
Yliopisto noudattaa viranomaisten ohjeita ja auttaa mm. altistuneiden kartoittamisessa. Tällaisessa tapauksessa terveysviranomaiset johtavat tilannetta ja antavat tarkemmat ohjeet, joita yliopisto noudattaa. Altistuneet voidaan terveysviranomaisen päätöksellä asettaa karanteeniin.

Miten minun tulee toimia, jos minulla todetaan koronavirus?
Noudata terveysviranomaisten antamia ohjeita ja ota yhteys omaan esimieheesi tai kurssin vastuuopettajaan.

Miten pitkään yliopiston antamat koronavirukseen liittyvät ohjeet ovat voimassa? (Päivitetty 16.3.2020 klo 10.05)
Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi. Yliopisto seuraa kokonaistilannetta ja valtakunnallisia ohjeita, ja reagoi niiden mukaisesti.

Onko yliopiston koronavirukseen liittyviä ohjeistuksia ja toimenpiteitä käsitelty työsuojelutoimikunnassa? (Päivitetty 16.3.2020 klo 10.28)
Koronavirustilannetta on käsitelty työsuojelutoimikunnassa yleisesti ja tulevia toimia myös työsuojelun työryhmässä. Valitsevassa tilanteessa päätöksiä on täytynyt tehdä nopealla aikataululla. Yliopiston työsuojelupäällikkö on ollut mukana kaikissa kokouksissa.