Yhteiskuntapolitiikka

Yhteiskuntapolitiikka tarkastelee yhteiskunnallista kehitystä ja sen hallintaa, eriarvoisuuden mekanismeja sekä hyvinvoinnin kysymyksiä. Yhteiskuntapolitiikka koskee niin ihmisten arkea kuin julkisen vallan päätöksentekoakin. Yhteiskuntapolitiikan keskeiset kysymykset liittyvät kansalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen, sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja kestävän kehityksen vaalimiseen. Yhteiskuntapolitiikan opiskelu perehdyttää opiskelijat yhteiskunnan toimintaan ja sen kehitykseen sekä vaikuttamiskeinoihin.

Yhteiskuntapoliitikkoja toimii muun muassa asiantuntijoina, suunnittelijoina ja tutkijoina julkishallinnossa, markkinointi- ja mainosyrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, järjestöissä, säätiöissä, kansainvälisissä organisaatioissa sekä toimittajina tiedotusvälineissä tai yrittäjinä.

Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntapolitiikkaa voi opiskella pääaineena Joensuun kampuksellamme.