Tackling Inequalities in Time of Austerity

Tackling Inequalities in Time of Austerity (TITA) -hankkeessa (1.5.2015–31.12.2017) analysoidaan taloudellisen, terveydellisen, sosiaalisen hyvinvoinnin ja mahdollisuuksien eriarvoisuuden pitkäaikaisia trendejä ihmisten elämänkulussa sekä eritellään näiden yhteyttä yhteiskunnan moraaliseen ja poliittiseen ilmastoon. Tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen viitekehys keskeisten kohderyhmien kartoittamiseksi poliittisen toiminnan näkökulmasta sekä antaa suosituksia poliittisiksi toimenpiteiksi.

Hanke tuottaa poliittisen oppimisen välineitä sekä maakohtaisina tutkimuksina että maiden välisinä vertailututkimuksina. Konsortiohankkeen johtajana toimii professori, VTT Mikko Niemelä Turun yliopistosta. Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella työskentelee hankkeessa kaksi nuorempaa tutkijaa, VTM Tuomo Laihiala ja VTM Maria Ohisalo.

Hankkeella on omien verkko- ja Facebook-sivujen lisäksi Twitter-tili.