Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Konsortio (2016–2019) kehittää näyttöön perustuvia, eri kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tutkimus kohdistuu riskiryhmiin: nuoret jotka eivät ole koulutuksessa, työssä eivätkä ammatillisessa harjoittelussa, työmarkkinatuen varassa olevat henkilöt, aikuiset turvapaikan hakijat joilla on oleskelulupa, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen monikäyttäjät. Silti tuloksia voidaan soveltaa myös kaikille suunnattuun toimintaan. Kehitettävät mallit perustuvat kokonaisvaltaisen, mahdollistavan ja osallistavan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen konseptiin, jossa hyödynnetään sosiaalisen markkinoinnin eri menetelmiä ja integroidaan sosiaali- ja terveyspalvelut osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Mallit kehitetään ja testataan julkisen, yksityisen ja vapaaehtoissektorin yhteistyönä kolmella sotealueella (Eksote, Siun Sote ja KS-SOTE 2020) sekä Kouvolan ja Vantaan kaupungeissa. Mallien kustannus-vaikuttavuus arvioidaan. Hanke tuottaa uutta tietoa terveys- ja hyvinvointierojen yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista tekijöistä ja keskinäismekanismeista, sekä kehittää politiikkasuosituksia ja strategioita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tulevaisuudessa.

Tutkimushankkeella on omat verkkosivut.

Lisätietoja:
Konsortion johtaja
Professori Marja Vaarama
Itä-Suomen yliopisto
marja.vaarama(at)uef.fi