Opiskelu yhteiskuntatieteiden laitoksella

Yhteiskuntatieteiden laitoksella annettava perustutkintokoulutus antaa opiskelijoille vahvan tieteenalaperustaisen koulutuksen ja valmiudet työelämän moninaisiin ja muuttuviin yhteiskuntatieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin sekä kelpoisuuden pääaineensa jatko-opintoihin. Opetus on sisällöllisesti ja pedagogisesti korkeatasoista, ja siinä kehitetään teorian ja käytännön vuoropuhelua, kansainvälisyyttä ja työelämävalmiuksia. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisten oppimisympäristöjen suomia mahdollisuuksia.

Yhteiskuntatieteiden laitoksen opetuksessa korostetaan samanaikaisesti yhteiskuntatieteellistä yleissivistystä ja laitoksella harjoitettavaan tutkimukseen perustuvaa erikoistumista. Opetuksessa painotetaan toiminnallista oppimista siten, että vahva teoreettinen ajattelu siirretään temaattisissa opinnoissa aitoihin toimintaympäristöihin.

Ainejärjestöt

Ainejärjestötoiminta on osa yliopistoelämää ja yliopistoperinnettä. Opiskelijoidemme ainejärjestöt järjestävät aktiivisesti omaa toimintaansa ja ovat mukana laitoksemme toiminnassa.

Praxis ry on yhteiskuntapolitiikan, sosiologian ja filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Joensuun kampuksella. Vuodesta 1987 toiminut Praxis järjestää toimintaa ja bileitä niin omille jäsenilleen kuin koko Joensuun kaupunginkin opiskelijoille. "Peli on kylmää." Praxis myös Facebookissa ja Instagramissa.

Socius ry on perustettu vuonna 1984. Olemme Kuopion kampuksen sosiologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Jäsenistömme koostuu kaikista niistä Kuopion kampuksen sosiaalitieteiden opiskelijoista, jotka ovat joskus liittyneet Socius ry:n jäseneksi. Opiskelijatapahtumissa sociuslaisen erottaa keltaisesta haalarista ja iloisesta ilmeestä. Socius myös Facebookissa ja Instagramissa.

Mistä vastauksia opiskelua ja opintoja koskeviin kysymyksiin?

Opiskeluun ja opintoihin liittyvää tietoa on löytyy

  • Kamusta
  • Yhteiskuntatieteiden laitoksen opintoyhteisöstä tai sivuaineesi (laitoksen) opintoyhteisöstä. Kaikilla laitoksilla ei  ole opintoyhteisöä. Opintoyhteisöhin pääsee Kamun kautta. Opintoyhteisöhin kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.
  • WebOodissa olevista opinto-oppaista.

Jos et löydä vastausta kysymyksiisi em. paikoista tai jokin asia jää sinua askarruttamaan, ota yhteyttä laitoksemme amanuensseihin tai opetushenkilökuntaan.