Yhteiskuntatieteiden laitoksen laadunhallinta

Yhteiskuntatieteiden laitos pyrkii varmistamaan kaikkien toimintojensa, niin opetuksen, tutkimuksen kuin hallinnonkin, laadukkuuden sekä toimintatapojensa yhdenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja läpinäkyvyyden. Laatutyössä laitos noudattaa tiedekunnan ja yliopiston yleisiä linjauksia.

Laitoksen toimintojen laadusta vastaa laitoksen johto (johtaja Eeva Jokinen ja varajohtaja Riitta Vornanen ) sekä laitoksen laatuvastaavat (Pekka Kuusela Kuopion kampuksella ja Marja Alastalo Joensuun kampuksella).

Laitoksen toimintakäytännöt ja niiden laadun varmistamisen keinot on esitelty laitoksen toimintakäsikirjassa.