Tutkimusryhmä

Konsortion johtaja, dekaani, LT, Jussi Pihlajamäki

Itä-Suomen yliopisto, UEF

jussi.pihlajamaki(at)uef.fi

Konsortion varajohtaja, professori, LT, Timo Lakka

UEF, (yksilöinterventiot)

timo.lakka(at)uef.fi

 

Tutkimusjohtaja, Pst, dosentti, Pilvikki Absetz

UEF, (käyttäytymisen muutos)

pilvikki.absetz(at)gmail.com

Tutkimuspäällikkö, FT, dosentti,  Jaana Lindström                                                                     

THL, (diabetesriskin tunnistaminen)

jaana.lindstrom(at)thl.fi

Erikoistutkija, FT, Marja Harjumaa

VTT (digitaaliset sovellukset)

marja.harjumaa(at)vtt.fi

 

Tutkimusprofessori, TkT Kaisa Poutanen

VTT (ympäristöinterventiot)

kaisa.poutanen(at)vtt.fi

Professori, Janne Martikainen

UEF (terveystaoustiede, yhteiskunnallinen muutos)

janne.martikainen(at)uef.fi

Tutkimushankkeen koordinaattori, TtT Tanja Tilles-Tirkkonen

UEF

tanja.tilles-tirkkonen(at)uef.fi

 

Tutkimusryhmään kuuluvat myös:

Itä-Suomen yliopisto (UEF)

 • Eeva Rantala, tutkija, TtK, (elinympäristön tuuppaustoimet)
 • Elina Järvelä-Reijonen, tutkija, TtM, (yksilöinterventiot)
 • Juho Viitasalo, datamanageri, FM, (tutkimusdatan hallinta)
 • Kari Jalkanen, proviisori (apteekkiyhteistyö)
 • Kirsikka Aittola, väitöskirjatyöntekijä, EtM, (yksilöinterventiot)
 • Leila Karhunen, yliopistonlehtori, FT, dosentti, (syömiskäyttäytyminen, psykososiaaliset tekijät)
 • Marjukka Kolehmainen, yliopistotutkija, FT, dosentti, (ruoan terveysvaikutukset, elintapainterventiot, ruokavaliot)
 • Markus Kanerva, projektitutkija, VTM, (elinympäristön tuuppaustoimet)
 • Nina Lintu, tutkija, TtM, (fyysinen aktiivisuus)
 • Pia Lavikainen, tutkijatohtori
 • Reija Männikkö, tutkijatohtori, TtT, (yksilöinterventiot, mittarit)
 • Suvi Järvinen, väitöskirjatyöntekijä, TtM, (yksilöinterventiot)
 • Ursula Schwab, professori, FT, (ravitsemusinterventiot ja ravitsemushoito)

Terveyden ja hyvinvoinnnin laitos (THL)

 • Esko Levälahti, tilastoasiantuntija, FM, (tilastoanalyysit)
 • Katja Wikström, tutkija, ETM, (sosioekonomiset terveyserot)
 • Katri Hemiö, tutkija, ETM, (elintapainterventiot, ruokavalion mittaaminen)
 • Kennet Harald, IT-suunnittelija, FM, (datamanageri)
 • Markku Peltonen, tutkimusprofessori, (tilastollinen mallinnus)
 • Pekka Jousilahti, tutkimusprofessori, (riskinarviointi)
 • Riia Järvenpää, viestinnän kehittämispäällikkö, (viestintä)
 • Tiina Laatikainen, professori, (diabeteksen ehkäisyyn liittyvät lääketieteelliset kysymykset, elintapainterventiot, maahanmuuttajien terveyskysymykset)

Teknologian tutkimuskeskus, VTT

 • Johanna Leväsluoto, tutkija, HM (yhteiskunnallinen muutos)
 • Anton Sigfrids, tutkija, VM, (yhteiskunnallinen muutos)
 • Eeva Rantala, tutkija, TtM, (ympäristöinterventiot)

 • Saara Pentikäinen, tutkija, TtT, (elinympäristön tuuppaustoimet)
 • Elina Mattila, tutkija, TkT, (digitaaliset sovellukset)