Hannu Martikainen, kesä 2007

Hannu Martikainen teki hyvän ratkaisun, kun päätti lähteä opiskelemaan ympäristöfysiikkaa vuonna 1993. Hän valitsi kyseisen linjan, koska oli alasta kiinnostunut ja oletti, että kehitys avaisi jatkuvasti uusia työpaikkoja. Lisäksi hän opiskeli hieman elektroniikkaa ja tietojenkäsittelyä. 
 
Valmistuttuaan vuonna 1998 Martikainen aloitteli työuraansa ympäristötieteiden laitoksella. Tutkijan työssä oli kuitenkin varjopuolensa: työsopimukset olivat lyhyitä. Vuonna 2000 hän törmäsi lehti-ilmoitukseen työpaikasta  Tamfeltilla ja haki paikkaa. Tässä laboratoriopäällikön virassa hän on työskennellyt nyt seitsemän vuotta.
 
Nykyinen työ Tamfeltin viiratehtaalla poikkeaa siitä tutkimustyön mallista, jonka yliopistot antavat. Teollisuuden puolella painitaan arkipäiväisempien asioiden kanssa kuin akateemisessa maailmassa. Martikaisen  työrutiiniin kuuluu päivittäisten töiden organisointi, joka tapahtuu pääasiassa ryhmissä kokonaisuuksia tarkastellen, sekä kehitystehtävät. Työtään hän kuvaa itsenäiseksi. 
 
Martikaisen nykyisessä työssä korostuvat organisointikyky, sosiaalisuus, kielitaito ja päätöksentekokyky. Pääosassa hänen tapauksessaan on kuitenkin fysiikan tieto. Hänelle fysiikan tietämys on antanut taitoa ymmärtää mittausmenetelmiä, joita nykyisessä työssä käytetään. Kun pyritään kehittämään näitä menetelmiä, tarvitaan myös fysikaalista ymmärrystä. Hänen tapauksessaan kehitystarpeita on kuitenkin yhä vaikeampi havaita, ja Martikaisen työ alkaa tuntua yhä rutiininomaisemmalta.
 
Martikainen kuvaa työuraansa ajelehtimiseksi. Nykyiseen työhönsä hän päätyi sattumalta. Tämän mahdollistaa hyvä koulutus. Fysiikan  saralta löytyy Hannu Martikaisen mukaan suuntauksia mille tahansa alalle - fysiikan opiskelu itsessään tarjoaa pätevyyden, mutta opiskelija itse vaikuttaa siihen, mitkä vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa tuo esille. 
Täysin valmis työelämään fysiikkaa lukenut ei kuitenkaan hänen mukaansa välttämättä ole: laaja-alaisen fysiikan  lisäksi kulloiseenkin ammattiin valmistava syventävä ja tarkentava koulutus on eduksi. 
 
Martikaiselle fysiikan koulutus antoi hyvät valmiudet työelämään ja runsaasti tarpeellista tietoa, mutta jätti myös hänelle itselleen liikkumavaraa. Hän on erittäin tyytyväinen koulutukseensa. Nykyinen työkin tuntuu mukavalta, mutta kun mahdollisuuksia muuttaa työnkuvaa kerta on, hän uskoo niitä vielä hyödyntävänsä.