Tieto- ja viestintäteknologian pedagogiikka, 25 op

Haluatko olla mukana luomassa uusia tapoja yhdistää vapaa-ajan ja koulun tieto- ja viestintäteknologian käyttöä? Haluatko kehittää valmiuksiasi soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa opetukseen ja oppimiseen?

Sivuaineopinnoissa yhdistät teoreettisia ja käytännöllisiä näkökulmia analysoimalla lasten ja nuorten median käytön yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä merkityksiä. Opintojen aikana luot myös uutta, kun suunnittelet opetuskokonaisuuden ja toteutat sen valitsemassasi koulussa.

Voit joustavasti suunnitella ajankäyttösi. Kolme periodikohtaista opintojaksoa toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja yksi projektityönä, jonka tarkemman aikataulun voit itse suunnitella.

Verkko-opinnoissa verkostoidut muiden yliopistojen opiskelijoiden kanssa, sillä opiskelet yhdessä Helsingin, Turun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistojen opiskelijoiden kanssa.

Sivuaineen suoritusoikeus on vapaa. Sivuainekokonaisuuteen ilmoittaudutaan keväisin WebOodissa. 

Lisätietoja

yliopisto-opettaja Susanna Pöntinen
susanna.pontinen(at)uef.fi
0294 45 2680