Liikunta 25 op

Yhdessä tekemistä, kokemista ja oppimista

Liikuntakasvatuksen perusopintokokonaisuus on yhdessä tekemistä, kokemista ja oppimista. Tiiviinä ryhmänä toteutettavat opinnot on tarkoitettu Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.

”Mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria”
-Kurt Lewnin-

Liikunnan sivuainekokonaisuus tarjoaa käytäntöä ja teoriaa yhdistelemällä mahdollisuuden tarkastella laajasti ja kokemuksellisesti opettajuuteen liittyviä kysymyksiä yli oppiainerajojen. Koko lukukauden opintoja rytmittävä opetusharjoittelu konkretisoi opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin käsitteet. Autenttiset tilanteet tuovat tarkastelun alle myös opetussuunnitelmaan, erilaisten oppilaiden huomioimiseen, oppiaineen monimuotoisuuteen, ryhmän hallintaan ja ryhmäprosesseihin liittyvät kysymykset.

Opintokokonaisuus koostuu neljästä opintojaksosta

2310401 Liikuntakasvatuksen yhteiskunnalliset, pedagogiset ja fysiologiset perusteet 7op
2310402 Liikuntakasvatuksen monipuoliset sisällöt ja niiden opettaminen I 5 op
2310403 Liikuntakasvatuksen monipuoliset sisällöt ja niiden opettaminen II 8 op
2320905 Praktikum seminaari 5 op

Valintamenettely

Filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa liikunnan perusopintoihin otetaan 50 Itä-Suomen yliopiston opiskelijaa.

Yksityiskohtainen tieto hakumenettelystä, valintaperusteista ja hakuajoista löytyy tiedekunnan sivuainevalintojen hakuoppaasta. Opintokokonaisuus suoritetaan yhden lukuvuoden aikana (syyskuu-toukokuu).

Lisätietoja

yliopisto-opettaja Tuomas Korhonen
tuomas.korhonen(at)uef.fi
0294 45 2606

amanuenssi Anne Loikkanen
anne.loikkanen(at)uef.fi
0294 45 2798