Biomateriaalit

Biomateriaalilaboratorio Kuopion kampuksella vastaa yliopistomme tutkimukselle keskeisten tutkimusmenetelmien - mikroskopia ja biojalostus - kehittämisestä, tutkimuksesta ja palvelutoiminnasta. Biomateriaalilaboratorion vastuuhenkilö on tutkimuspäällikkö Arto Koistinen.

Mikroskopian alaisuuteen kuuluvat mm. elektronimikroskoopit (FE-SEM, TEM) ja niihin liittyvät näytevalmistuksen laboratoriot, sekä värähtelyspektroskopian (FTIR ja Raman) laitteistot. Vakiintunut toimintamme on alkanut jo 1970-luvulla ja 2010-luvulla olemme kehittäneet laitekantaamme ensin mikroskooppien osalta ja myöhemmin näytteenvalmistuksen osalta sekä biologisille näytteille että materiaalitutkimuksen näytteille soveltuvaksi. Materiaalien karakterisointimenetelmiä täydentävät mm. microCT- ja erilaiset aineenkoestuslaitteistot.

Keskeisiä tutkimuskohteita ovat mm. materiaali-interaktiot, pintarakenteet ja koostumusanalyysi. Lue lisää: Mikroskopia.

Biojalostus on merkittävästi kehittyvä tutkimusala, jonka menetelmiä olemme projekteissamme kehittäneet jo lähes 15 vuoden ajan. Keskeinen tutkimuskohde on hidaspyrolyysi- ja termiset prosessit sekä niillä biomassasta eroteltavat molekyylit. Käytössämme on nykyään mm. jatkuvatoiminen ja mobiili pyrolyysikontti, panostoiminen pyrolyysilaitteisto ja biomassan kiinteä-, neste- ja kaasufraktioiden analysointilaboratorio. Lue lisää: Biojalostuksen Infokortti