Avoin tiede

Avoin tiede ja tutkimus on noussut kansainvälisesti merkittäväksi tavaksi edistää tieteen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Tutkimuksen avoimuus tarkoittaa avoimien julkaisujen (open access, OA) lisäksi tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista. Tutkimusmateriaali on avointa, kun se on internetin kautta maksutta kaikkien hyödynnettävissä. Tutkimuksen digitalisoituminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön, viestintään ja tutkimuksen näkyvyyden parantamiseen. Avoimuus lisää mahdollisuuksia kehittää tiedettä ja sen menetelmiä. Tiedeyhteisön aktiivinen läsnäolo verkossa ja sosiaalisessa mediassa on toivottavaa.

Avoin tiede

  • parantaa tutkimustulosten saavutettavuutta ja tutkimuksen läpinäkyvyyttä 
  • vauhdittaa innovaatioita, yritystoimintaa ja yhteistyötä
  • säästää resursseja
  • edistää tasa-arvoa
  • mahdollistaa uusien tutkimuskysymysten nousun
  • auttaa kehittämään kriittistä ajattelua ja tieteenlukutaitoa yhteiskunnassa


Tieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa yhteiskunnan käyttöön, mutta vielä toistaiseksi suuri osa tutkimuksesta on heikosti suuren yleisön saatavilla. Tutkimuksen, etenkin julkisilla varoilla tuotetun, tulisi olla lähtökohtaisesti avointa, ellei ole esim. eettisesti tai oikeudellisesti perusteltua syytä olla avaamatta tiettyä tutkimuksen vaihetta tai aineistoa. Avointen tutkimusjulkaisujen ja aineistojen määrä kasvaa johtuen rahoittajien vaatimuksista, OA-lehtien kasvavasta määrästä ja muiden avointa saatavuutta tukevien toimintatapojen, kuten julkaisuarkistojen, yleistymisestä. Avoimuus tarjoaa mahdollisuuksia, mutta vaatii myös tutkijoilta uudenlaista tutkimustiedon ja -prosessin hallintaan liittyvää osaamista ja valmiutta avata omaa tutkimustyötään ja sen tuloksia.

Lisätietoa:

Tietoasiantuntija Tomi Rosti, kirjasto
p. 0294 45 8303
tomi.rosti[at]uef.fi

Tietoasiantuntija Kaisa Hartikainen, kirjasto
p. 0294 45 8101
kaisa.hartikainen[at]uef.fi


Tietoasiantuntija Anne Karhapää, kirjasto
p. 0294 45 8213
anne.karhapaa[at]ef.fi