Harriet Lonka

 

tutkijatohtori, lainsäädäntötutkimus
puh: +358 400 755475
s-posti: harriet.lonka@uef.fi

Osaamisalueet, tutkimusintressit ja opetus

Työskentelen lainsäädäntötutkimuksen tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Tehtäviini kuuluu tutkimus, lainvalmistelijakoulutuksen koordinointi sekä tutkimushankkeiden valmistelu yhdessä oppiaineen ja sen sidosryhmien kanssa.

Väitöstyössäni olen tutkinut valtioneuvoston turvallisuusstrategiatyötä lainsäädännön muokkaajana. Tutkimukseni liikkui lainsäädäntötutkimuksen, politiikkatieteiden ja turvallisuustutkimuksen rajapinnoilla ja sen tematiikka heijastaa myös pitkää kokemustani riskienhallinnan ja varautumisen asiantuntijana. Keskeinen havainto oli mielestäni se, miten poikkihallinnollinen strategiatyö on pystynyt edistämään ministeriöiden keskinäistä tiedonvaihtoa turvallisuusvaikutteisen lainsäädännön valmistelussa.  

Tutkijatohtorin työssäni saan olla mukana vaikuttamassa lainvalmistelun prosessien kehittymiseen. Pidän kriittisen tärkeänä löytää uusia menettelytapoja, jotka vähentävät lainvalmistelun rutiinityötä. Tämä mahdollistaa resurssien suuntaamista tiedonhankintaan ja analyysiin sekä moniulotteiseen lainsäädännön vaikutusten arviointiin osana lainsäädäntöprosessia.

Kansainvälinen tutkimukseni keskittyy selvittämään Kiinan elintarvikelainsäädännön kehitystä ja sen vaikutuksia osana Kiinan reformi-politiikkaa. Tässä työssäni pyrin erityisesti tiiviiseen yhteistyöhön suomalaisen elinkeinoelämän kanssa. Uskon, että sääntelyn paremmalla ymmärtämisellä on mahdollista ennakoida muutoksia toimintaympäristössä ja parantaa vientiyritysten riskinhallintaa.