Ainejärjestöt

Judica ry

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry on Itä-Suomen yliopistossa oikeusnotaarin tai oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittavien opiskelijoiden järjestö. Yhdistys on perustettu vuonna 2013 ja se ajaa jäsentensä etua niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Judica järjestää jäsenilleen monia vapaa-ajan aktiviteetteja ja tekee yhteistyötä työnantajien sekä muiden alan järjestöjen kanssa.

Opiskeluaikana ei kannata pelkästään hautautua kirjojen keskelle vaan olla myös aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa ja tutustua uusiin ihmisiin. Ainejärjestökokemus on myös hyvin arvostettua työmarkkinoilla ja tiedä vaikka tapaisit tulevan työtoverisi Judican tapahtumissa. Tutustu ainejärjestöömme nettisivuilla sekä Facebookissa. Lähde aktiivisesti mukaan Judican toimintaan ja tule osaksi judistien alati kasvavaa joukkoa.

Legio Ostiensis ry

Legio Ostiensis ry eli Legio on Itä-Suomen yliopistossa erikoisjuristeiksi opiskelevien ainejärjestö. Legio tarjoaa jäsenilleen huvia ja hyötyä tapahtumien, etujen ja edunvalvonnan muodossa. Ainejärjestön jäsenyys ei ole pakollista, mutta on erittäin suositeltavaa, että opiskelijat liittyisivät oman alansa ainejärjestöön ja ottaisivat mahdollisuuksiensa mukaan aktiivisesti osaa sen toimintaan. Legiolaiset pyrkivät pitämään yllä opiskeluhenkeä muun muassa erilaisten liikunnallisten harrastusten, bileiden ja akateemisen ohjelman kautta. Tarkoituksena on olla eräänlainen yhdyslinkki sekä tuttujen että tuntemattomien opiskelijoiden välillä.

Toiminta on avointa kaikille jäsenille. Opiskeluaikana ei kannata pelkästään lukkiutua tenttikirjojen ja seminaaritöiden pariin, vaan toimia aktiivisesti vapaa-aikana myös muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Tähän Legio antaa hyvät mahdollisuudet. Ehkäpä löydät itsesi joskus Legion hallituksesta päättämässä tulevasta toiminnasta. Tutustu toimintaan nettisivuilla, Facebookissa tai saavu lukuisiin tapahtumiin, ja ota asenteeksesi kehittää opiskelujesi lomassa myös aina tärkeitä sosiaalisia suhteita sinua ympäröivään opiskelijapiiriisi.

The European Law Students' Association – ELSA Joensuu ry

ELSA eli The European Law Students' Association on maailman suurin kansain­välinen oikeus­tieteen opiske­li­joiden järjestö, johon kuuluu yli 50 000 eurooppalaista oikeustieteen opiskelijaa yli 300 eri yliopistosta ja tiedekunnasta yli 40 maasta. ELSA Joensuu toimii Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteitä opiskelevien HTM- ja OTM-opiskelijoiden linkkinä muihin suomalaisiin ja eurooppalaisiin oikeustieteen opiskelijoihin. 

ELSA-verkosto tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua esimerkiksi kansainvälisiin delegaatioihin, ELSA Law Schooleihin, oikeustapauskilpailuihin ja STEP-työharjoitteluvaihtoon ulkomaille. Paikallisesti ELSA Joensuu järjestää muun muassa ekskursioita ja muuta akateemista ohjelmaa, matkoja, brunsseja ja sitsejä.

Alumniyhdistys Kollegio ry

Alumniyhdistys Kollegio ry on syksyllä 2013 perustettu yhdistys, joka kerää yhteen Joensuun yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa oikeustieteen laitoksella opiskelleita. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia virkistäytymisen ja verkostoitumisen kanavana sen jäsenille. Yhdistys tekee yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen ja oikeustieteiden opiskelijoiden kanssa.

Kollegio järjestää jäsenilleen muun muassa vapaamuotoisia illanviettoja ja tarjoaa Joensuusta valmistuneille oikeustieteilijöille mahdollisuuden ylläpitää opiskeluaikana syntyneitä ystävyyssuhteita ja tutustua myös eri aikaan Joensuussa opiskelleisiin. Lisäksi Kollegio voi toimia yhdyssiteenä opiskelijoiden, työelämään jo siirtyneiden Joensuussa oikeustieteitä opiskelleiden ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen välillä. Kollegion kautta on mahdollista edesauttaa esimerkiksi työelämäekskursioiden ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämistä.