Tutkimus

Tutkimustoimintamme vahvuutena on pitkäaikainen ja kansainvälisesti menestyksellinen perinne keskeisten kroonisten kansansairauksien molekulaarisen taustan selvittämisessä, sekä niiden ehkäisyn ja hoidon kehittämisessä. Teemme vahvaa, kansainvälisestikin tunnistettua ja tunnustettua tutkimusta kardiovaskulaari- ja syöpäsairauksien, neurologisten sairauksien sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien parissa.  Em. tutkimusalueisiin liittyen ja omana kokonaisuutenaan panostamme myös biolaskennan eli bioinformatiikan voimakkaaseen kehittämiseen.

Verkostoituminen yli laitos- ja tiedekuntarajojen sekä yhteistyö useiden kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa tukevat ja vahvistavat toimintaamme.

Yksityiskohtaisempaa lisätietoa tutkimustoiminnastamme, tutkimusrahoituksestamme sekä julkaistuista tutkimustuloksista löydät lääketieteen laitoksen yksiköiden ja niissä toimivien tutkimusryhmien kotisivuilta.