Hammaslääketieteen koulutusohjelma 

 

Hammaslääkärin peruskoulutus kestää 5.5 vuotta (330 op). Koulutus johtaa hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon. 

Koulutus jakautuu prekliiniseen sekä kliiniseen vaiheeseen. Prekliinisessä vaihessa paneudutaan kahden ensimmäisen vuoden aikana perustietoihin ja taitoihin, koulutus pohjautuu pitkälti lääketieteen teoreettisiin opintoihin. Kliinisessä vaiheessa kolmannesta vuodesta eteenpäin aloitetaan simulaatio harjoittelu, joka johtaa teoreettisten opintojen ohella potilastyöhön opetusklinikassa. 

Koulutuksen loppuvaiheessa viidennen vuoden jälkeen opiskelijat suorittavat kuusi kuukautta kestävän syventävän käytännön harjoittelun terveyskeskuksissa.

Koulutuksen perusajatus

Hammaslääketieteen koulutusohjelman perusajatuksena on opettaa hammaslääkäriopiskelijoille opintojen alkuvaiheesta lähtien suun terveydenhuollon sekä hammaslääkärin rooli osana kokonaisvaltaista terveydenhuoltoa.

Kuopion koulutusohjelmasta valmistuvat hammaslääkärit tulevat toimimaan purentaelimen ja suun alueen terveyden edistämisen, sairauksien ennalta ehkäisyn, diagnostiikan ja hoidon spesialisteina ja hallitsevat tarvittavan hoitoonohjauksen toimien läheisessä yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa

Hammaslääkärin tehtävät

Tyypillisiä yleisterveyteen ja ihmisen hyvinvointiin liittyviä seikkoja, joissa hammaslääkäri voi osaltaan auttaa perinteisen suun terveydenhuollon lisäksi, ovat erilaiset kokonaisvaltaista terveyttä edistävät toimet kuten tupakasta vieroittaminen tai ylipainon huomioiminen, diagnostiikassa kasvojen ihomuutosten rekisteröiminen tai moniammatillisessa tiimissä toimiminen osana uniapnean tai kasvo- ja päänsärkyjen hoitoa.

Tavoitteena on, että meiltä valmistuvat hammaslääkärit osaavat tarvittaessa ohjata potilaan oikealle (hammas)lääketieteen erikoisalalle konsultaatioon ja osallistua siten aktiivisesti potilaan kokonaisvaltaiseen terveydenhoitoon. 

Hammaslääkärillä on tärkeä rooli myös monien yleissairauksien ehkäisyssä ja hoitotasapainoon pääsemisessä esimerkkinä verisuoniahtaumat, sokeritauti, reumasairaudet. Moni yleissairaus on huomattavasti helpommin hallittavissa, kun suun alueen infektiot on hoidettu ajoissa. Hammaslääkärin toimenkuvaan kuuluu luonnollisesti erilaiset purentaelimeen kohdistuvat toimenpiteet, vaikeat paikkaukset, vaikeampien kiinnityskudosten sairauksien hoito, proteettiset ratkaisut, oikomishoidolliset ja kirurgiset toimenpiteet.

Valmistumisen jälkeen

Lisensiaatin tutkinnon jälkeen voit halutessasi erikoistua useille hammashoidon erikoisaloille kuten diagnostiikkaan, kliiniseen hammashoitoon, ortodontiaan, suu- ja leukakirurgiaan tai terveydenhuoltoon.  Tutkijan uraa harkitsevalle Itä-Suomen yliopisto tarjoaa loistavat mahdollisuudet ja innostavan työyhteisön.

Hammaslääkärin työ on monipuolista, itsenäistä ja palkitsevaa. Työtehtäviä ovat esim. potilastyö tai erilaiset hallinnolliset tehtävät terveyskeskuksissa, yksityissektorilla tai sairaalassa. Voit halutessasi suuntautua myös opetus- ja tutkimustyöhön tai asiantuntijatehtäviin Suomessa tai ulkomailla.

 

Ohjeita hakemiseen löydät yliopiston Hae opiskelijaksi -sivujen kautta ja ohjeita opiskelun tueksi löydät hammaslääketieteen opinto-oppaasta.