Työ ja terveys

Valtaosa työikäisistä ihmisistä viettää kolmasosan vuorokaudesta työssä. Työllä ja terveydellä on monenlaisia yhteyksiä. Parhaimmillaan työ edistää niin tekijänsä, organisaation kuin koko yhteiskunnan hyvinvointia. Toisaalta työ – tai työn puute - voi aiheuttaa erilaisia terveysongelmia. Myös työntekemisen muodot ovat muutoksessa. Vaikka vakituiset kokoaikaiset työsuhteet ja työpaikoilla tehtävä työ ovat yleisimpiä, etätyön tekeminen, pätkätyösuhteet ja yrittäjyys nousevat entistä merkittävämpään asemaan työelämässä. Tietotyö lisääntyy, mutta samanaikaisesti monet perinteisiä altisteita sisältävät työt säilyvät. Työvoiman ikääntyessä ja eläkeiän noustessa työkykyyn vaikuttavat pitkäaikaissairaudet lisääntyvät. Työterveyshuollolla on keskeinen rooli työssäkäyvien työkyvyn tukemisessa.

Työterveystutkimuksen avulla voidaan löytää keinoja työn positiivisten vaikutusten edistämiseen ja haittavaikutusten minimoimiseen. Teemme aihepiirin tutkimusta laaja-alaisesti yhteistyössä Työterveyslaitoksen sekä useiden kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Käynnissä olevissa hankkeissa tutkitaan ja kehitetään työterveyshuollon palvelujärjestelmään vaikuttavuusindikaattoreita ja työttömien työkyvyn tukemisen toimintamalleja. Tutkimme myös tyypin 1 diabetesta sairastavien työhyvinvointia, työuupuneiden työhön paluun tukea, vuorotyön terveysvaikutuksia, liikuntaelinsairauksien aiheuttamaa työkyvyttömyyttä, siivous- ja hoitotyön ergonomiaa, maataloustyön työturvallisuutta, sekä raskauden aikaisen työn rasittavuuden yhteyttä raskauden kulkuun.

Niin kuin lapsen on leikittävä, on aikuisen työtä tehtävä – työn ja terveyden yhteyksien tutkimuskenttä on mitä mielenkiintoisin ja tutkimuksen avulla saadaan aikaan myös konkreettisia vaikutuksia. Jotta kukaan ei työstään sairastuisi ja yksilön, yritysten ja yhteiskunnan arki sujuisi.

Lisätiedot Kimmo Räsänen, työterveyden professori, +358 40 770 0606, kimmo.rasanen(at)uef.fi, UEF Connect