Ravitsemusepidemiologia

Päätutkimusalueemme on ravitsemusepidemiologia, mutta olemme vuosien saatossa tehneet myös useita kliinisiä kokeita. Merkittävin käytössä olevista tutkimusaineistoistamme on Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimus (SVVT, the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study, KIHD), yksi eniten tutkituista väestötutkimuksista maailmassa. Toinen merkittävä tutkimusaineistomme on käynnissä oleva D-vitamiinin terveysvaikutuksia selvittävä kliininen koe Finnish Vitamin D Trial (FIND). FIND on satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu viisivuotinen kliininen koe, jonka tarkoituksena on selvittää D-vitamiinivalmisteen hyötyjä ja mahdollisia haittoja sydäntautien ja syöpien ehkäisyssä. FIND -tutkimuksessa on mukana 2500 yli 60-vuotiasta miestä ja naista. Olemme toteuttaneet myös useita pienempiä D-vitamiinitutkimuksia, joista osan yhteistyössä Biolääketieteen yksikön kanssa. Näissä tutkimuksissa (VitDmet, VitDbol ja VitDHiD) on tutkittu muun muassa D-vitamiinilisän vaikutuksia D-vitamiinista riippuvien geenien toimintaan.

SVVT- ja FIND-tutkimusten kautta olemme mukana useissa kansainvälisissä verkostoissa. Näiden hankkeiden tarkoituksena on yhdistää jo olemassa olevaa tutkimustietoa meta-analyyseiksi. Tärkeimmät näistä hankkeista ovat NCD Risk Factor Collaboration, the Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group, Fatty Acids and Outcomes Pooling Project (FORCE) ja Vitamin D and the Risk of Cardiovascular Disease (D-CarDia).

Tutkittavien ravintotiedon keruu, tallennus ja laskeminen on isoissa aineistoissa aikaa vievää ja kallista. Tämän takia olemme kehittäneet internet-pohjaisen ja automatisoidun frekvenssikyselyn suurten aineistojen käyttöön.  Omien aineistojen (mm. FIND) lisäksi kysely on paraikaa käytössä mm. seuraavissa tutkimuksissa: Kuopion syntymäkohortti (the Kuopio Birth Cohort, KuBiCo), Intestinal and Nasal Microbiota of Patients with Idiopathic Parkinson's Disease (Helsingin yliopistosairaala), Neurodegeneration in Multiple Sclerosis (Kuopion yliopistosairaala) and Microbiome, Narcolepsy, and ADHD Study (Turun yliopisto). Kolme viimeistä tutkimusta selvittää suolistomikrobien yhteyttä kroonisten sairauksien kehittymiseen.

”Ydinryhmällä” (Sari Voutilainen, Jyrki Virtanen, Tomi-Pekka Tuomainen) on yhteensä yli puolen vuosisadan kokemus epidemiologisista ja kokeellisista tutkimuksista ihmisillä.

Tutkimusprojekteja:

1. Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimus, Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study (KIHD) (2700 miestä + 900 naista)

2. Finnish Vitamin D Trial (FIND) (2500 miestä ja naista)

3. Kuopion syntymäkohortti, Kuopio Birth Cohort (KuBiCo) (tutkittavia kerätään 10 000 äiti-lapsi-paria)

Yhteystiedot

Kansanterveystieteen dosentti, ravitsemusepidemiologi Sari Voutilainen, sari.voutilainen(at)uef.fi
Ravitsemusepidemiologian dosentti, yliopistotutkija (tenure track), Jyrki Virtanen, jyrki.virtanen(at)uef.fi, UEF Connect

Lisätietoja meistä on ryhmän englanninkielisillä internetsivuilla www.uef.fi/nutritionepidemiologists.