Rajat ja Venäjä

Karjalan tutkimuslaitos on Venäjän, rajojen ja raja-alueiden tutkimuksen johtava asiantuntijayksikkö. Laitoksella on pitkä Karjalan, Luoteis-Venäjän ja Itä-Suomen historian, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen perinne. Tälle traditiolle rakentuu kansainvälisesti tunnustettu monitieteinen rajojen ja raja-alueiden tutkimus, joka tarkastelee vertailevasta näkökulmasta historiallista alueiden ja rajojen muutosta, eurooppalaisen integraation ja Venäjän muutoksen seurauksia sekä rajat ylittävän vuorovaikutuksen käytännön haasteita raja-alueilla.

Painoala keskittyy alueellisesti Luoteis-Venäjään ja pohjoiseen Eurooppaan, Suomen ja Euroopan Unionin itärajaan ja raja-alueisiin. Tutkimuksen näkökulma on monitieteinen ja vertaileva, ja painoalan tutkijat osallistuvat aktiivisesti kansainväliseen tutkimuskeskusteluun valtioiden ja alueiden muotoutumisesta, rajojen muuttuvista merkityksistä sekä raja-alueiden kehityksestä, erityisesti osana Euroopan integraatiota, globalisaatiota ja kylmän sodan jälkeistä sosiaalista ja poliittista murrosta.

Rajat ja Venäjä -painoalan keskeiset osa-alueet ovat:
1. Karjala ja Venäjän valtio- ja yhteiskuntarakenteen muutokset
2. EU:n ulkorajat, integraatio ja naapuruus
3. Raja-alueen arki, migraatio ja vuorovaikutus

Karjalan ja Luoteis-Venäjän tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä Karjalan tutkimuslaitoksella ovat viime vuosina olleet valtion ja kansakunnan muodostus alueella, rajojen muutokset ja Karjalan ja Itä-Suomen asema, suomalaisuus ja karjalaisuus Neuvostoliitossa sekä kansalaisyhteiskunta ja neuvostoajan jälkeinen taloudellinen ja sosiaalinen muutos. Eurooppalaisen integraation ja EU:n ulkorajojen tutkimuksen teemoja ovat olleet Suomen ja Venäjän sekä EU:n ja Venäjän monitasoiset suhteet, eurooppalaisten rajojen symbolinen rakentaminen ja muuttuvat merkitykset sekä EU:n naapuruuspolitiikka ja rajayhteistyö, erityisesti alueellisten toimijoiden näkökulmasta. Raja-alueiden arjen tutkimuksessa tärkeitä tutkimusalueita ovat olleet työn, hyvinvoinnin ja perhe-elämän kysymykset sekä maahanmuuton ja matkailun muuttuvat taloudelliset ja poliittiset reunaehdot.

Painoalan vastuuhenkilönä toimii prosessori Ilkka Liikanen.