Aluekehitys ja maaseutu

Painoalan keskeisiä tutkimusaloja ovat:

  • harvaanasuttujen alueiden ja rajaseutujen kuten Itä-Suomen sosio-ekonominen kehitys ja ympäristöllinen kestävyys globalisaation ja integraation olosuhteissa,

  • maaseutualueiden resurssien hyödyntäminen, palvelut, kehittämistoiminta ja naiset voimavarana, sekä

  • työ, hyvinvointi, työmarkkinat ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Näillä kolmella tutkimusalalla on tiivis vuorovaikutus perus- ja jatkokoulutuksen kanssa sekä monipuoliset yhteydet kehittämispolitiikan toimijoihin eri aluetasoilla. Arviointi- ja tilaustutkimustoiminta on organisoitu Alue- ja kuntatutkimusyksikkö Spatian puitteissa.

Vuosina 2016–2020 painoalalla koordinoidaan Euroopan komission rahoittaman Horizon 2020 -ohjelman RELOCAL-tutkimushanketta, jonka tutkimuskohteina ovat alueellinen tasa-arvo ja paikalliset kehittämisstrategiat. Euroopan aluesuunnittelun tutkimusohjelman (ESPON) tutkimushankkeilla on ollut keskeinen asema painoalan toiminnassa, ja tavoitteena on jatkaa tätä työtä ESPON 2020 -ohjelman puitteissa.

Painoalan vastuuhenkilö on Spatian tutkimusjohtaja Petri Kahila.