Julkaiseminen uefin julkaisusarjoissa

Yliopiston julkaisut

Yliopiston asiantuntijat tuottavat vuosittain yli 2000 tieteellistä julkaisua, joista noin 2/3 julkaistaan kansainvälisissä julkaisufoorumeissa. Tutkimustulokset julkaistaan ensisijaisesti kansainvälisissä julkaisukanavissa, mikäli se tieteenalan osalta on tarkoituksenmukaista.

Yliopiston henkilökunnan tieteellisiä julkaisuja voit hakea UEFin SoleCRIS-tutkimustietokannasta muun muassa henkilön nimen, tutkimusyksikön tai asiasanan  perusteella. SoleCRIS:stä löydät ajankohtaista tietoa UEFin asiantuntijoista, julkaisuista ja hankkeista.

Kuopion yliopiston tieteellisiä julkaisuja vuosilta 1989 - 2009 voit hakea täältä.

Julkaisufoorumi (Jufo) on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisufoorumista voit hakea Jufon arvioimia tieteellisiä lehtiä, sarjoja, konferensseja ja kirjakustantajia.

Juuli-julkaisutietoportaalista (OKM) löydät suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisutiedot. Juulin sisältämät viitetiedot on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruun yhteydessä suomalaisten korkeakoulujen tutkimustietojärjestelmistä.

Julkaiseminen verkossa

Itä-Suomen yliopiston elektroniset julkaisut löytyvät UEF Electronic Publications -palvelusta. Palvelusta voit hakea myös Joensuun ja Kuopion yliopistoissa julkaistuja elektronisia julkaisuja.

UEF Electronic Publications -palvelu noudattaa Open Access (OA) -käytäntöä, jonka mukaan palvelusta löytyvät julkaisut ovat kaikkien vapaasti saatavilla. Lisätietoa Open Access -toiminnasta.

Tutkijoita suositellaan rinnakkaistallentamaan julkaisunsa UEF-eRepository-julkaisuarkistoon OA-suositusten mukaisesti.

Ohjeita verkossa julkaisemiseen

Yliopiston julkaisusarjat

Itä-Suomen yliopistossa on viisi julkaisusarjaa: neljä tiedekuntakohtaista pääjulkaisusarjaa sekä yksi yleissarja.

Pääsarjat on jaettu kahteen alasarjaan: 1. Dissertations ja 2. Reports and Studies. Pääsarjoissa julkaistaan väitöskirjoja (1) sekä muita yliopistossa tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä (2). Yleissarjassa julkaistaan yliopiston toimintaan liittyviä kirjoituksia.
 

UEFin julkaisusarjat (Publications of the University of Eastern Finland):

  • Dissertations in Education, Humanities, and Theology

  • Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology

  • Dissertations in Forestry and Natural Sciences

  • Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences

  • Dissertations in Health Sciences

  • Reports and Studies in Health Sciences

  • Dissertations in Social Sciences and Business Studies

  • Reports and Studies in Social Sciences and Business Studies

  • General Series

Julkaisumyynti

Itä-Suomen yliopiston julkaisusarjojen julkaisuja voit tilata UEFin julkaisumyynnistä julkaisutilauslomakkeella.

Ennen vuotta 2010 ilmestyneet tutkimukset on julkaistu Joensuun ja Kuopion yliopiston julkaisusarjoissa.

Lisätietoja: julkaisumyynti[at]uef.fi

 

 

LISÄTIETOJA

 

Palvelupäällikkö
Jukka Kananen
p. 0294 45 8139
jukka.kananen[at]uef.fi


katso myös

Academic Phrasebank, yleiskäyttöisiä fraaseja akateemiseen kirjoittamiseen

Equator Network, ohjeita kirjoittamiseen ja julkaisemiseen terveystieteissä

Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) sanakirjat

List of Title Word Abbreviations, apuväline lehtien nimilyhenteiden muodostamiseen

Peerage of Science, vertaisarviointipalvelu

ROAD, Open Access -julkaisujen hakupalvelu, ISSN-keskus ja UNESCO 

Tekijänoikeus, OKM

Terveys- ja biotieteiden tieteellisten lehtien kirjoitusohjeita

Tiedejulkaisemisen hyvät käytännöt ja toiminnan läpinäkyvyys, Open Access Scholarly Publishers Association

Vinkkejä tieteellisen artikkelin kirjoittamiseen, Oulun yliopisto

Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen, Oulun yliopisto

 

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.