LÄHDEVIITTEET

Tieteellinen kirjoittaminen eroaa ratkaisevalla tavalla muusta kirjallisesta toiminnasta, kuten esimerkiksi sanomalehtiartikkelin laatimisesta, romaanin kirjoittamisesta tai blogin päivittämisestä. Tieteellinen kirjoitus ei "elä omaa elämäänsä", vaan se on aina jossain suhteessa siihen, mitä muut kirjoittajat ovat kyseisestä aiheesta tuottaneet. Esitetyt väitteet on kyettävä perustelemaan luotettavasti.  

Lähteiden avulla kirjoittaja osoittaa, mitä aikaisempia tuloksia hänellä on ollut tiedossaan, millaisia tutkimusmenetelmiä hän käyttää ja miten hän suhteuttaa tuloksensa toisten tulkintoihin. Olennaista on ilmoittaa riittävät tiedot eli lähdeviitteet käytetyistä lähdejulkaisuista. Näin lukija - esimerkiksi tutkielman tarkastaja - voi tarkistaa kirjoituksessa esitettyjen väitteiden tukena käytettyjen perusteluiden paikkansapitävyyden. Lisäksi viitteellä annetaan tunnustus sille, jolle tunnustus kuuluu.  

Lähteitä voi käyttää hyväksi kahdella tavalla:  

  • viittaus (referointi) on toisen tekijän ajatusten ilmaisemista omin sanoin 
  • lainaus  (sitaatti) on suorasanainen ote toisen tekijän tekstistä. Lainaus erotetaan omasta tekstistä lainausmerkeillä  

Käytetyt lähteet mainitaan niin, että viittaukset ja lainaukset ovat selkeästi tunnistettavissa ja löydettävissä myöhemmin. Jos lähdettä ei mainita, ja lainaus tai laajempi toisen henkilön tekemä materiaali esitetään ikään kuin se olisi itse tehtyä, syyllistytään plagiointiin. Kyseessä on siis henkisen omaisuuden varastaminen, ja se on ehdottoman kiellettyä, vaikka ei olisikaan tahallista. Internetistä löytyvä materiaali ei ole vapaasti kaikkien kopioitavissa ja käytettävissä. Tekijänoikeuslaki pätee myös netissä.  

Viittausprosessissa on kaksi osaa:  

  • lähdeviitteet (tekstiviitteet)
  • lähdeluettelo (kirjallisuusluettelo)  

Lähdeviitteiden merkintään ja lähdeluettelon laadintaan on olemassa lukuisia erilaisia, tieteenaloittain vaihtelevia tapoja. Kirjoittajan onkin aina tarkistettava, että hänen viittausprosessinsa noudattaa sen tiedekunnan, yhteisön tai julkaisun käytänteitä, jolle kirjoitus on aiottu.  

Itä-Suomen yliopiston opiskelijana voit etsiä viittausohjeita Kamun opintoyhteisöistä.

Kaikille avoimia viittausohjeita:

Lähdeviitteiden hallintaohjelma on hyödyllinen apuväline kaikille tieteellisten tekstien tekijöille. Voit tallentaa ohjelmaan viitteitä ja hakutuloksia suoraan eri tietokannoista. Tallennettuja viitteitä lisäät helposti omaan tekstiisi kirjoitustyön aikana. Hallintaohjelma muotoilee tekstiviitteet ja luo lähdeluettelon automaattisesti haluamallasi tyylillä.

LISÄTIETOJA

Tietoasiantuntija
Heikki Laitinen
p. 0294 45 8191
heikki.laitinen[at]uef.fi

 

Tietoasiantuntija
Tapani Toivanen
p. 0294 45 8355
tapani.toivanen[at]uef.fi

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.