YLEISTÄ KOKOELMISTA

Kirjasto on avoin tieteellinen kirjasto, ja sen kokoelmat ovat kaikkien käytettävissä.

Kirjaston kokoelmiin hankitaan elektronisia ja painettuja tietoaineistoja pääasiassa yliopiston koulutus- ja tutkimusaloilta. Kokoelmat sisältävät tutkimuskirjallisuutta, kurssikirjoja, kausijulkaisuja, opinnäytteitä, tietokantoja, hakuteoksia, elektronisia julkaisuja ja valikoitua open access -aineistoa.

Lisäksi kirjastolla on useita erikoiskokoelmia, se on yksi Suomen kuudesta vapaakappalekirjastosta ja EU-tallekirjasto.

Tiedot hankitusta aineistosta viedään kirjaston tietojärjestelmiin. Sekä painettuja että e-aineistoja voi hakea UEF-Primosta. Poikkeuksena ovat tietyt erikoiskokoelmat.

Tarkemmat tiedot kokoelmien muodostamisen periaatteista on kirjattu kirjaston kokoelmaohjelmaan.

PAINETTU AINEISTO

Painetut aineistot on sijoitettu kirjaston toimipisteisiin Joensuun kampuskirjastoon, Kuopion kampuskirjastoon ja Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) tieteelliseen kirjastoon. Kokoelmat painottuvat yliopiston keskeisten opetus- ja tutkimusalueiden perusteella seuraavasti:

 •     Farmasia (Kuopio)
 •     Humanistiset koulutusalat (Joensuu)
 •     Kasvatustieteet (Joensuu)
 •     Kauppatieteet (Joensuu ja Kuopio)
 •     Luonnontieteet (Joensuu ja Kuopio)
 •     Lääketiede (Kuopio)
 •     Metsätieteet (Joensuu)
 •     Psykologia (Joensuu)
 •     Teknistieteelliset koulutusalat (Kuopio)
 •     Teologia (Joensuu)
 •     Terveystieteet (Kuopio)
 •     Yhteiskuntatieteet (Joensuu ja Kuopio)

Suuri osa painetusta aineistosta sijaitsee avokokoelmissa ja on lainattavissa kotilainaksi. Lukusaliaineistoa voi saada yölainaksi. Painettua aineistoa lähetetään pyynnöstä kampukselta toiselle ja kaukolainoina muihin kirjastoihin. Tarkempia tietoja lainauksen sivulla.

ELEKTRONINEN AINEISTO

Elektroniset kokoelmat koostuvat sekä käyttöön lisensioiduista että maksuttomista sähköisistä tietoaineistoista. E-kokoelmissa on tietokantoja, verkkolehtiä, sähkökirjoja, verkkosanakirjoja ja -hakuteoksia.

Lisensioitu elektroninen aineisto on sopimusten mukaisesti kaikkien asiakkaiden käytettävissä kampuskirjastoissa. Lisäksi Itä-Suomen yliopistoyhteisön jäsenet sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan henkilöstö pääsee aineistoihin kampuksen muissa tiloissa sekä etäkäyttöyhteyden avulla kampuksen ulkopuolelta.

Kaikki e-lehdet eivät ole käytössä kaikilla kampuksilla lehtien lisenssisopimuksista ja tilaushinnoista johtuen. Näistä lehdistä on kuitenkin mahdollista tehdä artikkelipyyntöjä artikkelintilauslomakkeella.

Osa e-kirjoista on käytettävissä vain Itä-Suomen yliopiston Haka-tunnuksilla.

Ilmaisaineistot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ilman kirjautumista.

KURSSIKIRJAT

Tutkintovaatimuksissa olevat kurssikirjat hankitaan kirjastoon sähköisinä ja/tai painettuina. Kirja hankitaan sähköisenä aina kun se on mahdollista. Painetut kurssikirjat ovat pääsääntöisesti sen kampuksen kirjastossa, missä opetus annetaan ja kirjat tentitään.

Painettuja kurssikirjoja pyritään hankkimaan yksi lukusalikappale ja lainattavia kurssikirjoja yksi kappale viittä kurssille osallistuvaa opiskelijaa kohti.

Opiskelijalla on mahdollisuus varata ja lainata itselleen toisella kampuksella sijaitseva kurssikirja, lukusalikappaleita ei kuitenkaan lainata toiselle kampukselle. Tiedot siitä, mistä kampuskirjastosta ja mistä hyllystä kurssikirjat löytyvät, ja kuinka monta kappaletta niitä on, löytyvät UEF-Primosta.

 

KIRJASTON
KOKOELMAOHJELMA

LISÄTIETOJA

Palvelupäällikkö
Riitta Porkka
riitta.porkka[at]uef.fi

KATSO MYÖS

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.