E-AINEISTOJEN KÄYTTÖOIKEUDET

Elektroninen aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa. Itä-Suomen yliopiston kirjasto ja KYSin tieteellinen kirjasto ovat hankkineet elektronisia julkaisuja ja tietokantoja käyttöönsä tekemällä lisenssisopimuksia. Lisenssisopimuksissa on määritelty kullekin aineistolle luvalliset ja sallitut käytön ehdot, joita sekä kirjaston että aineistojen käyttäjien on noudatettava. Aineistokohtaisia kuvauksia ja tietoja käyttöehdoista on nähtävissä UEF-Primosta. 

Suurin osa lisensioiduista elektronisista aineistoista on kaikkien käytettävissä Itä-Suomen yliopiston verkossa. Käytännössä yliopiston ulkopuoliset henkilöt voivat käyttää lisensioituja aineistoja ainoastaan kirjaston toimipisteissä olevilla tietokoneilla. KYSin henkilökunnalla on käyttöoikeus aineistoihin KYSin verkossa. 

Elektronisten aineistojen käyttö yliopiston ulkopuolella on mahdollista etäyhteyden ja UEF-Primon kautta seuraaville käyttäjäryhmille: 

 • Itä-Suomen yliopiston henkilökunta 
 • Itä-Suomen yliopiston perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat 
 • Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijat 
 • ns. ristiinopiskelijat (korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla Itä-Suomen yliopistossa opiskelevat opiskelijat) 
 • Itä-Suomen yliopiston MBA-koulutuksen opiskelijat  
 • Itä-Suomen yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijat  
 • Itä-Suomen yliopiston erikoistumiskoulutusten opiskelijat 
 • KYSin henkilökunta  

KYSin henkilökunta, joka ei ole myös yliopiston henkilökuntaa tai yliopiston opiskelija (eikä siten saa UEF-käyttäjätunnusta), saa erillisen etäkäyttötunnuksen asioimalla KYSin tieteellisessä kirjastossa. 

Etäkäyttöoikeus on voimassa opiskelu- tai työsuhteen keston ajan. Etäkäyttöoikeus on vain läsnä olevaksi ilmoittautuneilla opiskelijoilla. Henkilökuntaan rinnastettavissa olevalle henkilölle voidaan myöntää yksikön tai laitoksen johdon päätöksellä etäkäyttöoikeus e-aineistoihin. Mikäli etäkäyttöoikeudelle on tarvetta, yhteyttä on otettava oman yksikön tai laitoksen henkilöstösihteereihin. 

Aineistojen käyttö on sallittu ei-kaupalliseen, akateemiseen tarkoitukseen, kuten opetukseen, tutkimukseen ja opiskeluun. Aineistojen käytöstä opetuksessa ja oppimisympäristöissä on sovittu erikseen kunkin aineiston käyttöehdoissa. Aineistojen väärinkäyttö voi johtaa käyttöoikeuden määräaikaiseen menettämiseen. 

 

Mitä pääsääntöisesti saa tehdä:

 • selailla ja tehdä tiedonhakuja
 • katsella aineistoja rajoittamattomasti näyttöruudulta
 • kohtuullisessa määrin tulostaa paperille tai tallentaa hakujen tuloksia omaan opiskelu- tai tutkimuskäyttöön (ei-kaupalliseen tarkoitukseen)
 • kohtuullisessa määrin tulostaa paperille tai tallentaa yksittäisiä artikkeleita tai tekstin osia e-kirjoista
 • lähettää sähköpostitse tai paperikopioina yksittäisiä artikkeleita toiselle henkilölle henkilökohtaiseen käyttöön tieteellisen kommunikoinnin nimissä

Mitä pääsääntöisesti ei saa tehdä:

 • käyttää aineistoa tai osaa siitä kaupallisiin tarkoituksiin
 • levittää, myydä tai muokata aineistoa tai tehdä siitä johdannaisteoksia tai antaa aineistoa muille kuin sen käyttöön oikeutetuille henkilöille
 • poistaa tai muuttaa aineistossa olevia tekijöiden nimiä tai kustantajan tekijänoikeusmerkintöjä tai muita tunnistetietoja tai kieltoja
 • käyttää ohjelmistoja, jotka automaattisesti haravoivat aineistoja
 • järjestelmällisesti kopioida tai tulostaa aineistoa paperille tai julkaista aineistoa uudelleen muussa muodossa
 • tallentaa omalle laitteelle suuria määriä järjestelmällisesti (esim. lehtien kokonaisia numeroita tai vuosikertoja) tai laittaa esimerkiksi omalle nettisivulle

ETÄKÄYTTÖ - ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖ JA OPISKELIJAT

Kirjautuminen UEF-Primossa yliopiston käyttäjätunnuksilla Kirjaudu sisään -linkistä taikka aineistotiedoissa olevista Kokotekstin saatavuus -linkeistä.

kirjautuminen kirjaston kys-etäkäyttö-tunnuksilla

Kirjautuminen etäkäyttöön erillisen kirjautumissivun kautta KYSin etäkäyttötunnuksilla.  Tunnukset voi pyytää sähköpostitse osoitteesta kys.kirj[at]kuh.fi tai käymällä KYSin tieteellisessä kirjastossa.

LISÄTIETOJA

Tietoasiantuntija
Kaarina Meriläinen
kaarina.merilainen[at]uef.fi

primo[at]uef.fi

KATSO MYÖS

FinELib-aineistojen käyttöoikeudet aineistokohtaisesti

 

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.