julkaisujen tallentaminen solecrisiin ja rinnakkaistallentaminen erepoon

Kuluvan vuoden julkaisutietojen tallentaminen SoleCRIS-tutkimustietokantaan alkaa maaliskuussa, kun edellisen vuoden julkaisut on raportoitu opetus- ja kulttuuriministeriölle. Kirjasto tallentaa julkaisutiedot SoleCRISiin, mutta tutkija vastaa julkaisutietojen ilmoittamisesta kirjastolle lomakkeella (kirjaudu UEF-käyttäjätunnuksilla). Muistathan aina ilmoittaa uudesta julkaisusta, sillä julkaisujen perusteella muodostuu merkittävä osa yliopistojen rahoituksesta.

Tutkijoita suositellaan mahdollisuuksien mukaan rinnakkaistallentamaan artikkelinsa UEF-eRepository-julkaisuarkistoon tai muuhun vastaavaan palveluun. SoleCRIS-tallennuksen yhteydessä kirjasto selvittää artikkeleiden rinnakkaistallennusmahdollisuuden. Tarvittaessa kirjasto kysyy lisätietoja UEFin ensimmäiseltä tekijältä.

Lisätietoja

Palvelupäällikkö
Jukka Kananen
p. 0294 45 8139
jukka.kananen[at]uef.fi


Tietoasiantuntija
Mari Niemi
(SoleCRIS)
p. 0294 45 8023
mari.niemi[at]uef.fi


Tietojärjestelmäasiantuntija
Antti Laurila (eRepository)
p. 0294 45 8193
antti.laurila[at]uef.fi


sole-cris[at]uef.fi (julkaisuraportointi)

erepo[at]uef.fi (rinnakkaistallentaminen)

Palaute

Palautelomake

Palautteita käsitellään päivittäin. Helposti korjattavissa olevat asiat ratkaistaan välittömästi, jos ne ovat palvelun kannalta olennaisia ja palvelupolitiikan mukaisia. Kaikki palautteet käsitellään asianomaisessa palvelussa ja lisäksi tarvittaessa kirjaston eri työryhmissä. Palautteet ja niitä seuranneet toimenpiteet käsitellään vuosittain johtoryhmässä johdon katselmuksessa.