Hakeminen ja valinta

Tärkeitä päivämääriä

Hakuaika kevään yhteishakuun alkaa 20.3.2019 ja päättyy 3.4.2019 klo 15:00. Valintatulos kaikkien hakukohteiden osalta ilmoitetaan Opintopolun Oma opintopolku-palvelussa viimeistään 28.6.2019. Tulos voi olla jo aikaisemminkin nähtävillä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 8.7.2019 klo 15:00.

Löydä hakukohteesi

Kiinnostaako sinua kemistin tai kemistitutkijan työ? Hakukohteesi on hakukohde 1. Kemistinä voit toimia asiantuntijana teollisuudessa, korkeakouluissa, eri hallinnon aloilla tai EU:n organisaatioissa. Mikäli kiinnostuksesi on enemmän tutkimuspainotteista, voit hakeutua kemistitutkijakoulutukseen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Tällöin pääset osallistumaan alusta alkaen kemian laitoksen tutkimusryhmiin ja saat erinomaisen pohjan akateemiseen ja teolliseen huippututkimukseen.

Kiinnostaako sinua opettajan työ? Valittavanasi on kaksi hakukohdetta. Hakukohteesta 2 valmistut kemian aineenopettajaksi työllistyen peruskouluun, lukioon, ammattioppilaitokseen tai aikuiskoulutuksen opettajan tehtäviin. Hakukohteesta 3 valmistut puolestaan kemian aineenopettajaksi ja luokanopettajaksi saaden kelpoisuuden toimia edellä mainitun lisäksi myös luokanopettajana alakoulussa.

Oletko jo suorittanut kemian alalle soveltuvan korkeakoulututkinnon? Valittavanasi on kaksi hakukohdetta. Hakukohteessa 4 aloitat kemian opintosi suoraan maisterivaiheesta ja hakukohteessa 1 aivan alusta kandivaiheen perusopinnoista.

Oletko suorittanut avoimessa yliopistossa kemian perusopintojen kokonaisuuden vähintään arvosanalla 3/5? Hakukohteesi on hakukohde 1.

Hakukohteet

Hakukohde 1: Matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) →

Hakukohteesssa on 140 aloituspaikkaa ja valinta tapahtuu suoravalinnan, valintakokeen tai aikaisempien opintojen perusteella:

  • Suoravalinta: Voit tulla valituksi suoraan, mikäli ylioppilastutkintosi pitkän matematiikan, fysiikan tai kemian arvosana on vähintään M tai ainakin kahden edellä mainitun arvosana on vähintään C. Vastaavasti IB-tutkinnon suorittaneilla matematiikan (HL), fysiikan (HL) tai kemian (HL) arvosanan tulee olla vähintään 5 tai ainakin kahden edellä mainitun arvosana vähintään 4.
  • Valintakoe: Mikäli ylläolevat suoravalintaehdot eivät täyty, voit tulla valituksi suorittamalla hyväksytysti 21.5.2019 järjestettävän matematiikan, fysiikan tai kemian valintakokeen, joka on normaali koetilanne. Voit suorittaa vain yhden aineen valintakokeen, jossa mitataan matematiikan, fysiikan tai kemian taitoja. Voit hakea valintakokeen kautta myös, mikäli olet muulla kuin ylioppilas- tai IB-tutkintotodistuksella hakukelpoinen, esim. 3-vuotinen ammatillinen tutkinto.
  • Aikaisemmat opinnot: Lisäksi voit tulla valituksi, mikäli olet suorittanut matematiikan, fysiikan tai kemian alalle soveltuvan korkeakoulututkinnon tai avoimessa yliopistossa ainakin 25 opintopistettä alan perusopintoja vähintään arvosanalla 3/5.

 

Hakukohde 2: Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) →

Hakukohteesssa on 45 aloituspaikkaa ja kaksivaiheisessa valintamenettelyssä valinta tapahtuu suoravalinnan tai valintakokeen sekä soveltuvuuskokeen yhdistelmän perusteella. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan soveltuvuuskokeeseen kutsuttavat suoravalinnan tai valintakokeen perusteella:

  • Suoravalinta: Tulet kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen suoraan, mikäli ylioppilastutkintosi pitkän matematiikan, fysiikan tai kemian arvosana on vähintään M tai ainakin kahden edellä mainitun arvosana on vähintään C. Vastaavasti IB-tutkinnon suorittaneilla matematiikan (HL), fysiikan (HL) tai kemian (HL) arvosanan tulee olla vähintään 5 tai ainakin kahden edellä mainitun arvosana vähintään 4.
  • Valintakoe: Mikäli ylläolevat suoravalintaehdot eivät täyty, tulet kutsutuksi soveltuvuuskokeeseen suorittamalla hyväksytysti 21.5.2019 järjestettävän matematiikan, fysiikan tai kemian valintakokeen, joka on normaali koetilanne. Voit suorittaa vain yhden aineen valintakokeen, jossa mitataan matematiikan, fysiikan tai kemian taitoja.

Mikäli täytät edellä mainitut ehdot, saat kutsun toiseen vaiheeseen eli soveltuvuuskokeisiin sähköpostitse 29.5.2019 mennessä. Sähköpostissa saat tarkemmat ohjeet soveltuvuuskokeeseen ilmoittautumisesta.  Soveltuvuuskoe on ryhmäkeskustelu, yksilöhaastattelu tai näiden yhdistelmä. Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen yhtenä päivänä viikolla 10.6.2019 - 14.6.2019.  Soveltuvuuskokeessa arvioidaan motivoituneisuutta, sitoutuneisuutta, kulttuurista osaamista, reflektiotaitoja ja vuorovaikutusosaamista. Soveltuvuuskokeisiin ei tarvita ennakkovalmistautumista. Lopullinen valinta tehdään ylioppilas- tai IB-tutkintotodistuksesta sekä soveltuvuuskokeesta saatavien yhteispisteiden perusteella. Painotus valinnassa on soveltuvuuskokeella.

Hakukohde 3: Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v) →

Hakukohteesssa on 20 aloituspaikkaa ja kaksivaiheisessa valintamenettelyssä valinta tapahtuu suoravalinnan tai valintakokeen sekä soveltuvuuskokeen yhdistelmän perusteella aivan samoin perustein ja aikatauluin kuin yllä olevassa hakukohteessa 2 eli aineenopettajan hakukohteessa.

 

Hakukohde 4: Maisterihaku, Kemia, Joensuu, filosofian maisteri (2 v) →

Hakukohteessa on 10 aloituspaikkaa ja valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella. Voit tulla valituksi maisteriopintoihin suoraan, mikäli olet suorittanut hyvin tiedoin soveltuvan kandidaatin tai maisterin tutkinnon yliopistossa, tai soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, joka antaa opiskeluun samantasoiset valmiudet kuin alan kandidaatin tutkinto. Tutkinnon soveltuvuuden arvioi tiedekunta. Maisterin tutkintoa varten suoritettavan 120 opintopisteen lisäksi voidaan sinulta edellyttää täydentäviä opintoja, joiden sisältö määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan ja joiden laajuus on enintään 60 opintopistettä.

Lisätietoa

Lisätietoa hakemisesta saat kemian laitoksen yhteyshenkilöltä sekä Itä-Suomen yliopiston hakusivustolta.

Mari Heiskanen
No image.
Nimike
Suunnittelija
Sähköposti
mari.heiskanen@uef.fi
GSM-numero
+358504422380
Suora numero
+358294453417
Huoneen tiedot
Joensuu Futura 234B