Kaniinin rauhoitus, anestesia ja analgesia

Rauhoitus

Pieniä toimenpiteitä helpottamaan, esilääkityksenä inhalaatio- ja propofolianestesialle

1) Hypnorm® (fentanyylisitraatti 0,315mg/ml, fluanisoni 10mg/ml):   
0,2-0,5ml/kg sc

2) Domitor® (medetomidiini 1mg/ml):  
0,1-0,5mg/kg
0,1-0,5ml/kg sc

3) Dormicum® (midatsolaami 5mg/ml)
1-2mg/kg
0,2-0,4ml/kg  iv, ip

Antikolinerginen esilääkitys

Antikolinergisellä esilääkityksellä vähennetään hengitysteiden limaneritystä ja ehkäistään bradykardiaa. Antikolinerginen esilääkitys on suositeltava erityisesti, jos kani aiotaan intuboida.

Robinul® (glykopyrrolaatti 0,2mg/ml)
0,1mg/kg sc,im tai
0,01mg/kg iv

0,5ml/kg sc tai
0,05ml/kg iv

Anestesia

1) Hypnorm® (fentanyylisitraatti 0,315mg/ml, fluanisoni 10mg/ml)+ Dormicum® (midatsolaami 5mg/ml)

Annostelu:
    Hypnorm® 0,3ml/kg im, sc
    10-15 min kuluttua Dormicum® 0,2-0,4ml/kg iv, ip

2) Domitor® (medetomidiini 1mg/ml)+Ketalar®/Ketaminol® (ketamiini 50mg/ml)

Medetomidiini 0,25-0,5mg/kg
Ketamiini 15-25mg/kg

Annostelu:
    Domitor® 0,25-0,5ml/kg sc
    Ketalar®/Ketaminol® 0,3-0,5ml/kg sc

Huomioi, että medetomidiini voi vaikeuttaa verinäytteen ottamista perifeerisistä suonista. Medetomidiini myös lisää virtsaneritystä, mikä tulee huomioida nesteytystarvetta arvioidessa.

3) Rapinovet® (propofoli 10mg/ml)

Propofolia kannattaa kaneille käyttää ainoastaan hyvin lyhyissä toimenpiteissä. Kaneilla on raportoitu hypotensiota, hypotermiaa, lipemiaa ja kuolemaa pitkän prpopfolianestesian yhteydessä. Oikean annoksen löytäminen voi myös olla vaikeaa, pienillä annoksilla anestesian taso ei välttämättä ole riittävän syvä, annosta suurennettaessa riski hengityslamasta kasvaa nopeasti.

Induktio ilman esilääkitystä:
            5-15mg/kg
            0,5-1ml/kg iv

Esilääkitylle:
  Induktio:
            2-3mg/kg
            0,2-0,3ml/kg iv

  Ylläpito:
            4,2mg/kg/h
            0,42ml/kg/h eli 0,1ml/kg q15min iv

Ylläpitovaiheessa saadaan tasainen ja tarkka annostelu infuusiopumpun avulla.

4) Inhalaatioanestesia, esimerkki:
Esilääkitys:
            Hypnorm® (fentanyylisitraatti 0,315mg/ml, fluanisoni 10mg/ml)
            0,2-0,5ml/kg sc

            Robinul® (glykopyrrolaatti 0,2mg/ml)
            0,5ml/kg sc

Korvasuonen kanylointi: 22G

Induktio:
            Dormicum® (midatsolaami 5mg/ml)
            0,2-0,4ml/kg  iv

Intubointi: 3.0 putkella

Anestesia:
            Isofluraani  2-2,5% + happi

Antagonistien annostelu
 

Antagonisti Anestesia Annostelu Lisätietoa
Atipametsoli (Antisedan® vet 5mg/ml) 
 
 α2-agonistit: medetomidiini, ksylatsiini
 
 0,1-1mg/kg im,ip,sc,iv
 
 Hyvin spesifinen antagonisti. Annos riippuu anesteetin annoksesta.
 
Buprenorfiini (Temgesic® 0,3mg/ml)
 
μ-reseptoreihin agonistisesti vaikuttavat opioidit: fentanyyli, morfiini, metadoni
 

0,01-0,05mg/kg  

sc, iv, ip, im
 

 Vähentää opiodin sedatoivaa vaikutusta, kivunlievitys säilyy.
 

Doksapraami (Dopram® 20mg/ml)
 
 Kaikki
 
5-10mg/kg im,iv,sc
 
 Stimuloi hengitystä 
 
Flumatseniili (Lanexat® 0,1mg/ml)
 
 Bentsodiatsepiinit: diatsepaami, midatsolaami
 
0,5mg/kg iv,im
 
Annos riippuu bentsodiatsepiinin annoksesta. 
 
Naloksoni (Narcanti® 0,02mg/ml)
 
 μ-reseptoreihin agonistisesti vaikuttavat opioidit: fentanyyli, morfiini, metadoni
 
0,01-0,1mg/kg iv,im,ip
 
 Antagonisoi opioidien sedatoivaa vaikutusta, poistaa myös kivunlievityksen.
 

 Kivunlievitys

1) Temgesic® (buprenorfiini 0,3mg/ml)
    0,01-0,05mg/kg

Annostelu:
    0,03-0,17 ml/kg sc, iv q 6-12h

Huom! Älä anna ennen anestesiaa, joka sisältää fentanyyliä. Buprenorfiini estää fentanyylin rauhoittavan vaikutuksen eikä eläintä saada anestesiaan. Käyttöliuosta käytettäessä kannattaa buprenorfiini antaa heräämisvaiheessa. Buprenorfiini voi lamata suoliston toimintaa ja aiheuttaa ummetusta.

2) Rimadyl injektioneste® (karprofeeni 50mg/ml)
   4mg/kg

Annostelu:
   0,08ml/kg sc q 24h max 3vrk:n ajan


28.5.2010sm