Eläinten ympäristöolosuhteet

Eläintilat:

Eläinkokeet tapahtuvat yleensä ns. avoimissa (konventionaalisissa) tiloissa.
Eläinten tuotanto ja kasvatus tapahtuu barrieritiloissa. Nämä tilat ovat erillisiä, omalla ilmanvaihdolla toimivia, joihin pääsy on rajoitettu. Välineistö, rehut ja kuivikkeet steriloidaan autoklavoimalla.

Eläinhuoneet:

Eläinhuoneet ovat joko tavallisia huoneita tai kuutiohuoneita, joissa kullakin kuutiolla on oma iv-poisto.

Eläinten ympäristöolosuhdevaatimukset ovat kerrottu Eurooppalaisen yleissopimuksen Liite A:ssa.

Eläinhuoneiden asetusarvot Snellmaniassa :

  • Ilmanvaihto: 15 x tunnissa
  • Lämpötila: rotat 21 ± 2 °C, hiiret 22 ± 2 °C, kanit 18 ± 2 °C, siat 22 ± 2 °C
  • Kosteus: 55 ± 15 % RH (eläinhuoneen lämpötila vaikuttaa suhteelliseen kosteuteen)
  • Valorytmi: 12/12 h, valot päälle 7.00, valot pois 19.00

Ympäristöolosuhteiden valvonta on jatkuvaa ja tapahtuu tietokoneella tai IVC-keskussysteemillä. Vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa lämpötiloihin ja kosteusprosentteihin, sillä ilmastointijärjestelmät eivät pysty alentamaan tuloilman kosteuspitoisuutta. Halutessasi voit pyytää raportin eläinkokeesi aikana vallinneista olosuhteista kyseisestä yksiköstä tai voit hakea sen itse IVC-järjestelmästä. Tiedot ovat käytettävissä vuoden ajalta taaksepäin. Huomaa kuitenkin, että valorytmin dokumentaatio voi olla epätarkkaa.

Muissa yksiköissä tavoitteena ovat samanlaiset olosuhteet, ilmanvaihdon säätely ja kontrollointi eivät kuitenkaan ole yhtä tarkasti säädeltävissä ja raportoitavissa.

ELÄINTEN HÄKIT:

Hiirten IVC-häkit vaihdetaan 9-10 päivän välein. IVC-häkkien kannet vaihdetaan joka toisella vaihtokerralla.

Rottien IVC-häkin vaihtoväli riippuu eläinmäärästä; 1-2 rotan häkit vaihdetaan kerran viikossa ja useamman rotan häkit kahdesti viikossa. Rottien IVC-kannet vaihdetaan kahden viikon välein.

Hygienia:

Hiirihäkit vaihdetaan puhtaisiin eläinmäärästä riippuen kerran viikossa tai joka toinen viikko.
Rottahäkit vaihdetaan puhtaisiin eläinmäärästä riippuen 1-2 kertaa viikossa. 

Kanihäkit vaihdetaan puhtaisiin kerran viikossa, jonka lisäksi aluspellit vaihdetaan kerran viikossa erikseen.

Sikojen karsinat pestään päivittäin vesisuihkulla.


HIIRET:

  Hiirihäkki (IVC 1285) Hiirihäkki (mini) Hiirihäkki
Materiaali Polysulfoni Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs
Valmistaja Tecniplast Franke Finland Oy Franke Finland Oy
Leveys x syvyys (cm) ? 155 x 30 24,5 x 42
Korkeus (cm) ? 12 15
Pinta-ala (cm2) 542 450 1029
Suurin sallittu eläinmäärä      
≤25 g 7 5 12
≤30 g 6 4 10
>40 g 5 2 6

  ROTAT:

  IVC 1291 IVC 1500 IVC DD Pieni rottahäkki Rottahäkki
Materiaali Polysulfoni Polysulfoni Polysulfoni Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs
Valmistaja Tecniplast Tecniplast Tecniplast Franke Finland Oy Franke Finland Oy
Leveys x syvyys (cm) ? ? ? 24,5 x 42 28,5 x 48,5
Korkeus (cm) ? ? 18/39,5 17,5 20
Pinta-ala (cm2) 800 1500 1862 1029  1382
Suurin sallittu eläinmäärä          
 ≤200 g 4 7 9 5 6
 ≤300 g 3 6 7 4 5
 ≤400 g 2 4 4 2 3
  >400g 1 3 3 1 2

KANIT:   

Materiaali Seinät ja katto: ruostumaton teräs Pohja: Polyfenyleenioksidien (PPO) tai polyfenyleenieetteri- (PPE) hartsien amorfiset seokset polystyreenillä Lepotaso: Kloorattu polyvinyyli tai akryyli Ruostumaton teräs
Valmistaja  Allentown  Franke Finland Oy
Leveys x syvyys (cm) 68 x 68  69 x 80 
Korkeus (cm) 45 46
Pinta-ala (cm2) ? 5520
Suurin sallittu eläinmäärä ≤5 kg 2 1-2

SIAT:
Lattiakarsinoissa, koko vaihtelee noin kahdesta neliöstä lähes koko huoneeseen.

Kuivike, rehu ja vesi:

  Hiiret Karvattomat hiiret Rotat Kanit Siat

Kuivike (määrä pienessä/norm. häkissä)

Haapahake (Tapvei)

Selluloosakuitupaperi
(Paper Shavings, Datesand)
runsaasti

Haapahake (Tapvei)

Kontakti 1,4 l

Haapahake (Tapvei)

Ei kontaktia 450 g

Heinää

Virikkeet

 

 

*Pesämateriaali (haapalastuvilla, Tapvei)
*Muovinen putki/iglu
*Emoilla Nestlet

*Muovinen putki/iglu   *Pesämateriaali  (haapalastuvilla, Tapvei) *Muovinen putki ja/tai jyrsintäpalikka
 *Jyrsintäpalikat (haapa, Tapvei)

   *Autoklavoitu heinä päivittäin
*Pahviset virikeputket (Datesand)
*Autoklavoituja oksia (koivu, Tapvei)
 

 

*Autoklavoitu olki
*Muovipalloja
*Purukapuloita
*Autoklavoituja oksia (koivu, Tapvei)
*Popcornia

 

 Rehu

 ad libitum
Ylläpito: Teklad 2016
Siitos: Teklad 2018

Barrierissa rehut ovat joko 2016S tai 2018S

ad libitum
Ylläpito: Teklad 2016
Siitos: Teklad 2018

Barrierissa rehut ovat joko 2016S tai 2018S

 ad libitum
Ylläpito: Teklad 2016
Siitos: Teklad 2018

 Rajoitettu ruokinta
Teklad 2030

 Pekoni 90 mure

 Vesi ad libitum 
vesijohtovesi pullossa
ad libitum
vesijohtovesi pullossa
 ad libitum 
vesijohtovesi pullossa
 ad libitum 
vesijohtovesi pullossa
 ad libitum 
vesijohtovesi 
automaatista