Hyvinvointi ja 3R

Koe-eläinten hyvinvointia on seurattava, turvattava ja edistettävä yleensä eläinten ylläpidossa sekä eläinten ollessa eläinkokeissa.

Eläinten hyvinvointia on seurattava

 • Eläintenhoitajat tarkistavat eläinten hyvinvoinnin päivittäin.
 • Ongelmatilanteissa eläintenhoitaja ottaa yhteyttä tutkijaan.
 • Ongelmatilanteissa eläinten hyvinvointia seurataan tarkemmin.
 • Toimenpiteistä päätetään aina tapauskohtaisesti yhteistyössä tutkijan kanssa.
 • Tärkeää on myös sopia siitä, kuinka kauan tilannetta seurataan, ellei tilanne normaalistu. Operointien jälkeisestä hyvinvoinnin seurannasta ja hoidosta löydät tarkempia ohjeita postoperatiivinen hoito -sivuilta.

Hyvinvoinnin arviointi

Eläimen hyvinvoinnin tasoa voit arvioida esimerkiksi Body Conditioning Scoring (BC1-5) pisteytystavalla. (ref. Ullman-Culleré ja Foltz 1999 (Lab Anim Sci 49(3): 319-323, 1999)

Hyvinvointiongelman vakavuuden arvioinnin kriteerit voivat perustua esim. painon kehitykseen ja rehun/veden kulutukseen.

Lopetuskriteerit

Yleiset lopetuskriteerit jyrsijöille:

 • > 20 % painon pudotus
 • huomattava kuivuminen
 • epänormaali olemus, asento ja käyttäytyminen, liikkumishaluttomuus
 • huomattava kivuliaisuus lääkityksestä huolimatta

  HUOM! syömättömyyttä, juomattomuutta, ulostamista tai virtsaamista ei voida pitää käyttökelpoisina lopetuskriteereinä jyrsijöille, koska erityisesti ryhmähoidossa niitä on vaikea arvioida tarkasti.

Lisätietoa lopetuskriteereistä (humane endpoints) löydät esim.

Lopetusmenetelmistä