Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen maisteriopinnot

Aiemman yliopistollisen tutkinnon suorittaneet (pois lukien aiempi KM-tutkinto) ja kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot vähintään arvosanalla hyvä opiskelleet voivat hakeutua opiskelemaan suoraan kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen maisteriopintoihin.

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 18.3.-1.4.2020.

Tiedot hakumenettelystä ja valintaperusteista löytyvät Opintopolku -palvelusta, jossa myös hakeminen tapahtuu.