Rantakylän normaalikoulu

Vuoden 2019 alussa koulun toiminta siirtyi Sirkkalasta Rantakylään uusiin tiloihin. Koulu tarjoaa yhtenäisen opinpolun perusasteen 1. – 9. luokilla. Elokuussa 2019 tiloissa aloittaa myös esiopetusryhmä. Koulu on mitoitettu 420 oppilaalle, noin 34 opettajalle ja 10 muulle henkilökuntaan kuuluvalle sekä 80 opettajaharjoittelijalle kolmen harjoitteluvuoron aikana.

Oppilaaksiotto

Nykyisten Rantakylän koulun ja Pataluodon koulun oppilaat siirtyivät Rantakylän harjoittelukouluun pääsääntöisesti kokonaisina ryhminä. Ensimmäisen luokan oppilaita on noin 40 ja oppilaaksiotto perustuu Rantakylän omaan oppilaaksiottoalueeseen (ks. kartta). Rantakylän ja Pataluodon kouluista harjoittelukouluun siirtyivät nykyisten 1.-8. –luokkien A- ja B- ryhmät. Rantakylän koulun pienryhmistä harjoittelukouluun siirtyivät nykyiset P1, P2 ja P3-4 –ryhmät. (E-2) oppilaiden sijoittumista eri ryhmiin tarkasteltiin erikseen. Valmistavaan opetukseen osallistuvat oppilaat ohjautuivat omaan lähikouluun.

Yhteistyötä tehdään niin opetuksen kuin tilojenkin osalta harjoittelukoulun vieressä sijaitsevan Pataluodon yhtenäiskoulun sekä päiväkodin kanssa.

Kartta oppilaaksiottoalueesta. Alueen rajat liikkuvat vuosittain.