Englannin kieli ja kulttuuri

Nykyenglannin monista muodoista kulttuurien kohtaamisiin

Koulutuksessa perehdyt syvällisesti englannin kieleen ja englanninkielisiin kulttuureihin sekä opit etsimään, analysoimaan ja soveltamaan näihin liittyvää tietoa, jota tarvitset kielen opettajana tai muussa kieliasiantuntemusta vaativassa tehtävässä. Oppiaineemme painotus on nykykielessä ja -kulttuurissa, ja korostamme niin opetuksessa kuin tutkimuksessa kulttuurien kohtaamisen merkitystä. Tulevaisuuden työelämässä vaadittavia erikoisvalmiuksia ja -taitoja voit kehittää myös ennakkoluulottomasti valittujen sivuaineiden avulla.

Englannin kielen ja kulttuurin opiskelijana opit kielen vivahteita sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Perehdyt kielen rakenteeseen ja käyttötapoihin, kielen oppimisen erityispiirteisiin sekä englanninkielisten maiden kirjallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Kaikille yhteisissä perusopinnoissa hankit näiltä alueilta perustiedot ja -taidot. Opetuskielenä on alusta saakka englanti.

Aine- ja syventävissä opinnoissa erikoistut joko kielen- tai kirjallisuudentutkimukseen. Syventävissä opinnoissa on tarjolla runsas paletti erilaisia valinnaiskursseja. Voit paneutua vaikkapa 1800-luvun sensaatiokirjallisuuteen, monikulttuurisuuteen brittiläisessä nykykirjallisuudessa tai maailmalla puhuttuihin erilaisiin englanteihin.

Englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö, Echo ry, huolehtii aktiivisesti niin opiskelijoiden eduista kuin hauskanpidostakin.

Vireää kansainvälistä toimintaa

Meillä vierailee vuosittain kymmeniä vaihto-opiskelijoita ja useita ulkomaisia luennoitsijoita. Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus opiskella tai työskennellä englanninkielisessä maassa (kieli- ja kansainvälisyysharjoittelu). Perinteisten Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen lisäksi kannattaa pitää mielessä vaikkapa Kanada, Uusi-Seelanti ja Etelä-Afrikka sekä kansainväliset, englanninkieliset organisaatiot ja yliopistovaihtokohteet.

Omaleimaista ja korkeatasoista tutkimusta: variaatio, kontaktit, etnisyys

Teemme korkeatasoista englannin kielen ja englanninkielisen kirjallisuuden tutkimusta. Oppiaineemme tutkimus on luonteeltaan kansainvälistä ja verkostoitunutta. Olemme järjestäneet useita merkittäviä kansainvälisiä konferensseja ja osallistumme aktiivisesti erilaisiin tutkija- ja tutkijankoulutusverkostoihin. Tutkimusryhmiemme toiminta on vilkasta, ja monet tutkijoistamme osallistuvat yliopiston strategisen kansainvälisen huipputason tutkimusalueen Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen toimintaan.

Kielitieteellisen tutkimuksemme painoaloja ovat

  • alueellinen ja sosiaalinen variaatio
  • kielikontaktit ja monikielisyys
  • digitaalinen kielentutkimus ja varsinkin nykyenglannin rakenteellinen vaihtelu

Englanninkielisen kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksemme painoaloja ovat

  • etninen ja jälkikoloniaalinen kirjallisuus
  • kulttuurintutkimukselliset näkökulmat kirjallisuuteen
  • populaarikirjallisuus ja -kulttuuri

Esimerkkejä ajankohtaisesta tutkimuksesta

  • Companion Animals and the Affective Turn (Prof. Nyman; Suomen Akatemia 2011–2015)
  • Changing English: Integrating Cognitive, Social and Typological Perspectives (Prof. Filppula; Suomen Akatemia 2014–2017)

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö