Hoitotiede-lehti

Hoitotiede-lehden tarkoituksena on välittää tietoa hoitotieteestä ja sen tutkimustuloksista sekä toimia tieteellisenä keskustelufoorumina. Lehti julkaisee hoitamiseen ja sen perusteisiin, alan koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita sekä hoitotieteen alueeseen liittyviä erilaisia katsauksia. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Artiklar och översikter också på svenska.

Lehden artikkeleiden sähköiset versiot vuodesta 2012 alkaen ovat luettavissa Elektra-tietokannasta noin vuoden julkaisuviiveellä http://elektra.helsinki.fi/.

MEDIAKORTTI

Päätoimittaja

Professori Helvi Kyngäs
Oulun yliopisto
Lääketieteellinen tiedekunta 
Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö 
PL 5000, 90014 Oulun yliopisto

helvi.kyngas@oulu.fi 

Toimitussihteeri

TtT Pirjo Kaakinen
Oulun yliopisto
Lääketieteellinen tiedekunta
Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö 
PL 5000, 90014 Oulun yliopisto

pirjo.kaakinen@oulu.fi

Hoitotiede-lehden tilaaminen

Julkaisija

Hoitotieteiden tutkimusseura HTTS r.y.
Yhteystiedot

Toimituskunta

Marja Härkänen, TtT, Itä-Suomen yliopisto
Camilla Koskinen, dosentti, Åbo Akademi
Jari Kylmä, dosentti, Tampereen yliopisto
Niko Männikkö,TtT, Oulun yliopisto
Hannakaisa Niela-Vilén, TtT, Turun yliopisto

Painopaikka

Savion Kirjapaino Oy
Aleksis Kiven tie 19
04200 Kerava
 

Hoitotiede-lehdelle on myönnetty vuonna 2016 Tieteellisten seurain valtuuskunnan Vertaisarviointitunnus.