Maantiede ja yhteiskuntamaantiede

Laitoksemme maantieteen oppiaineryhmä sisältää maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen oppiaineet. Haku maantieteen ja yhteiskuntamaantieteen opintoihin tapahtuu Maantiede ja ympäristöpolitiikka -hakukohteessa. Pääaine valitaan opintojen edetessä.

Maantiede

Maantieteen opetuksen kohteet vaihtelevat luonnonmaantieteestä aluepolitiikkaan ja ympäristöongelmiin sekä ihmisen ja luonnon suhteista yhteiskunnan sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Maantieteen opinnoissa tarkastelemme esimerkiksi ihmistoiminnan ja luonnon ilmiöiden sijaintia, levinneisyyttä, liikkuvuutta, kerrostuneisuutta, vuorovaikutusta sekä ajallisia ja alueellisia muutoksia.

Koulutamme maantieteen oppiaineessa maantiedon aineenopettajia sekä asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet esimerkiksi alue- ja ympäristövaikuttamisen kysymyksiin sekä paikkatietosovelluksiin. Maantieteilijöitä työskentelee muun maussa tutkimus-, kehitys- asiantuntija- ja johtotehtävissä. Lisäksi tutkinnot antavat valmiudet työskennellä mediassa, kansalaisjärjestöissä, Euroopan unionin tehtävissä sekä kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä.

Yhteiskuntamaantiede

Yhteiskuntamaantiede on yhteiskunnan toimintoihin ja rakenteisiin sekä alueellisiin järjestelmiin erikoistunut maantieteen ala, jota ei voi opiskella muissa suomalaisissa yliopistoissa. Opinnoissa tarkastelemme yhteiskunnan muutoksen tilallisia ulottuvuuksia eri mittakaavoissaan arjen paikoista globaaleihin verkostoihin.

Yhtyeiskuntamaantieteilijöitä työskentelee muun muassa tutkimus-, asiantuntija- ja kehitystehtävissä. Tutkinnot antavat valmiudet työskennellä mediassa, kansalaisjärjestöissä, Euroopan unionin tehtävissä sekä kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä.