Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma

Maisteriohjelman opinnot antavat valmiudet ja kelpoisuuden toimia asiakirjahallinnan ja arkistoalan asiantuntija- ja johtotehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tutkinto vastaa aiemmin arkistolaitoksessa suoritettuja asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkintoa ja ylempää arkistotutkintoa.

Maisteriohjelmassa suoritetaan joko filosofian maisterin tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto. Tavoitetutkinto ja sen pääaine määräytyvät suoritetun alemman korkeakoulututkinnon mukaan seuraavan taulukon mukaisesti:

Suoritettu korkeakoulututkinto

Suoritettava maisterin tutkinto

historia-aineen alempi korkeakoulututkinto

FM, pääaineena Suomen historia tai yleinen historia

maantieteen alan alempi korkeakoulututkinto

FM, pääaineena maantiede

yhteiskuntamaantieteen alempi korkeakoulututkinto

YTM, pääaineena yhteiskuntamaantiede

ympäristöpolitiikan alempi korkeakoulututkinto

YTM, pääaineena ympäristöpolitiikka

muu alempi korkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto

FM, pääaineena Suomen historia*

*poikkeuksen muodostavat ne opiskelijat jotka ovat valmistuneet filosofian maisteriksi pääaineenaan Suomen historia. He suorittavat FM-tutkinnon pääaineenaan yleinen historia.

Tutkinto koostuu arkistoalan syventävistä opinnoista, sivuaineopinnoista sekä muista opinnoista. Sivuaineopintoina opiskellaan joko hallinto-oikeuden sivuainekokonaisuus tai informaatio- ja teknologianoikeuden perusopinnot. Muut opinnot sisältävät pakollisena suorituksena opintojakson Oikeustieteiden ABC. Muut opinnot ovat vapaasti valittavissa. Suosittelemme valinnaisiin suorituksiin opintojaksoja Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja tavoitteellinen suorittamisaika on kaksi lukuvuotta.

Jos pohjakoulutuksena on muu kuin historian, maantieteen, yhteiskuntamaantieteen tai ympäristöpolitiikan alempi korkeakoulututkinto, opiskelijalle voidaan määritellä henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa täydentäviä opintoja. Täydentävät opinnot eivät sisälly maisterin tutkinnon 120 opintopisteeseen.

Tutkintorakenteen löydät WebOodista. Se on luettavissa myös Kamussa elokuusta alkaen.

Opintojaksokuvaukset ovat luettavissa WebOodissa.