Metsäntutkimus on kansainvälistä huipputiedettä

Itä-Suomen yliopistossa metsäntutkimusta tehdään laajalla rintamalla. Metsätiede on soveltavaa tiedettä, jonka eri osa-alueilla luonnontieteiden, humanististen tieteiden, kauppatieteiden ja tekniikan merkitys vaihtelee paljonkin. Viime vuosina alan tieteellisiä menestystarinoita Itä-Suomen yliopistossa ovat olleet ilmastonmuutosten vaikutuksiin keskittynyt tutkimus sekä metsien kaukokartoitus. Näillä tutkimusaloilla on tuotettu paljon tutkimusta, jota luetaan maailmalla. Tähän on vaikuttanut osaltaan se, että näiden aihepiirien tutkimusta on julkaistu paljon myös metsätieteen julkaisusarjojen ulkopuolella.

Metsätieteen osastolla on useita kansainvälisiä tutkimusryhmittymiä, jotka kaikki tekevät huipputiedettä omalla osa-alueellaan. Suomen Akatemian ekologian ja evoluutiobiologian tutkimuksen arvioinnissa metsäekologian tutkimusryhmien toimintaa kuvailtiin termillä "excellent", ja useissa tilastoissa yksikkö keikkui kärkipaikoilla. Tällaisia kuvauksia luetaan harvoin Akatemian arvioinneista.

Metsätieteet on laaja kokonaisuus

Metsätiede on kuitenkin paljon muutakin kuin ekologiaa. Se on suurelta osin taloutta ja teknologiaa. Metsien talouteen liittyvä tutkimus on ollut vahvinta metsien monikäytön suunnittelun ja optimoinnin alalla. Erityisesti tutkimuksissa on huomioitu metsiköiden spatiaalisuutta ja hyödynnetty sen mahdollisuuksia. Soveltavalla ekonomialla on selkeästi perusekonomiasta poikkeavat ratkaisumallit, vaikka perusperiaatteet ovatkin samoja. Metsäteknologian tutkimus on paljolti keskittynyt logistiikkaan, joka on tärkeä osa-alue pitkien välimatkojen maassa. Jos bioenergiaa kuljetetaan liian kaukaa, se ei ole taloudellisesti eikä ilmastopoliittisesti järkevää. Korkean teknologian Suomessa alan tutkimus liittyy vahvasti teknologian kehittymiseen ja yhä kiivaampaan kustannusoptimointiin.

Metsätiedettä tehdään myös laajasti yliopiston eri yksiköissä. Muun muassa bioenergiatutkijamme tekevät laajaa yhteistyötä eri tiedekuntien tutkijoiden kanssa ja metsäalaan liittyviä kysymyksiä tutkitaan syvällisesti muun muassa biologian ja ympäristötieteiden laitoksilla.

Vahvuutena oppiainerajat ylittävä yhteistyö

Puumateriaalitieteestä on kehittynyt oma koulutusohjelmansa, ja yhteistyötä sen tiimoilta tehdään laajasti yliopiston fysiikan, kemian ja ympäristötieteiden laitosten kanssa. Metsäpolitiikka taas on sidoksissa muuhun ympäristöpolitiikkaan, jota edistetään ja tutkitaan muun muassa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa.

Itä-Suomen yliopiston metsäntutkimuksen vahvuus liittyy paljolti eri oppialojen yhteistyöhön, jonka mahdollistaa kompakti Joensuun kampusrakenne ja oikea asenne. Metsäntutkijoiden asenne on aina ollut lähtökohdaltaan aidosti kansainvälisyyteen pyrkivä, koska paikallista metsätaloutta ei ole enää olemassa.