Metsien terveys

Elollisen ja elottoman metsäluonnon häiriöillä ja ilmastonmuutoksella on suuria vaikutuksia metsien terveyteen ja elinvoimaisuuteen, ja ne voivat johtaa huomattaviin taloudellisiin menetyksiin ja myös ihmisille haitallisiin ympäristövaikutuksiin. Niillä voi olla epäsuotuisia vaikutuksia puiden kasvuun ja puun ja niistä saatavien puutuotteiden laatuun, elinympäristöihin, metsien virkistyskäyttöön sekä maisemallisiin ja kulttuurisiin arvoihin. Edelleen on myös suurta epävarmuutta metsäluonnon häiriöiden, ilmastonmuutoksen ja metsien välisistä vuorovaikutuksista.

Metsien terveyden tutkimusryhmä selvittää näiden häiriöiden, metsäpuihin assosioituneiden mikrobien ja sienten, metsäeläinten ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsien käyttöön ja metsätalouteen, biomassan tuottoon ja puun ja puutuotteiden määrään ja laatuun sekä tutkii ilmastonmuutoksen ja metsän häiriöiden välisiä vuorovaikutuksia.

Ryhmässä työskentelee tällä hetkellä kaksikymmentäkaksi tutkijaa, post doc tutkijaa tai vierailevaa tutkijaa kolmessa eri tutkimuslinjassa: 1) metsien terveys: ilmastonmuutos  ja sen hallinta, 2) metsien terveys; biodiversiteetin käyttö ja hoito sekä 3) metsien terveys ja bioottiset metsätuhot.

 

Ari Pappinen, professori, metsien terveys
Olli-Pekka Tikkanen, yliopistotutkija, metsäeläintiede ja -patologia
Mark Appiah, dosentti, trooppinen metsätalous