Vuorovaikutus, tulosten julkaiseminen ja jalkauttaminen

Selitteet: ᴑ järjestetään, * ohjelmassa mahdollisesti, ---- ajoittain mikäli vuorovaikutuskumppanit  toivovat,
                   ===  hankkeen oman harkinnan mukaisesti.

Hankkeen ohjausryhmän (SAB) ja asiantuntijapaneelin (EP) vuorovaikutuspartnerijäsenet (allekirjoitettu yhteistyösitoumus, aakkosjärjestyksessä): Fortum, Maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Metsä Group, Metsähallitus, Metsäyhdistys, Stora Enso, Suomen Metsäkeskus, Tornator Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö, Ulkoasiainministeriö, UPM-Kymmene, Ympäristöministeriö.