Tekijänoikeudet

Jokaisen tulee olla tarkka käyttäessään toisten materiaalia omassa opetuksessaan. Internetissä on paljon materiaalia, ja vaikka opetuskäyttö antaa mahdollisuuksia, se ei suinkaan tarkoita sitä, että netistä saa ottaa mitä vain. Kannattaa siis aina tarkastaa, onko tekijä rajoittanut käyttöä. Koska tekijänoikeudet ja luvat vaihtelevat eri koulutusasteilla ja riippuen siitä, onko kyse maksuttomasta vai maksullisesta koulutuksesta, emme tarjoa asiaan valmiiksi pureskeltuja ratkaisuja. Lähde ja tekijä on kannattaa mainita aina, tarvittaessa tulee kysyä lupa. Käyttöoikeuksia voi hahmottaa esimerkiksi Tarmo Toikkasen laatiman vuokaavion avulla.

Videot

Flippauksessa videot ovat usein käytetty tapa esittää asioita ja lisäksi erityisesti Youtubesta löytyy paljon materiaalia. Vaikka videot olisivat julkisesti saatavilla, on ne tulkittavissa elokuvateoksiksi, minkä vuoksi niitä ei voi vapaasti ilman tekijän lupaa opetuksessa käyttää. Poikkeuksen muodostavat CC-lisenssillä varustetut videot, mutta näitä Youtubessa on vain murto-osa. Koska useimmiten videot ovat julkisesti katsottavissa, voi opiskelijoille jakaa linkin, jotta he voivat itse katsoa videot.

Mikäli tallennat opetuksen etäosallistujia varten tai myöhempää katselua varten ja jaat sen verkkoon, huomaa, että näyttämääsi muiden materiaalia ei saa niillä näkyä. Se katsotaan materiaalin jakamiseksi.

CC-lisenssi

Kuvia, musiikkia ja videoita etsittäessä kannattaa käyttää CC-lisensoitua (Creative Commons) materiaalia. Tällä merkinnällä varustettua materiaalia löytyy verkosta paljon. Sosiaalisen median kanavissa (esim. Flickr tai Youtube) kannattaa kuitenkin huomioida, ettei kaikissa tätä lisenssiä ole.

CC-lisenssien avulla tekijä määrittelee, miten hänen tekemäänsä aineistoa saa käyttää, muokata tai jakaa. Lisenssejä on erilaisia, joten niiden kanssa tulee olla tarkka etsiessäsi materiaalia käyttöösi. Vastaavasti CC-lisensseillä voit määritellä sen, miten muut saavat materiaaliasi käyttää, mikäli jaat oppimateriaaliasi julkisesti. CC-lisenssin käyttöönottoa pohtiessa kannattaa huomioida myös esimerkiksi työsuhteeseen liittyvät oikeuksiensiirto- ja tekijänoikeussopimukset.

Lisätietoa: creativecommons.fi ja creativecommons.org

 

Hyödyllisiä linkkejä ja luettavaa:

Operight OperRight -hankkeen sivusto tekijänoikeuksista opetustyössä
Opettajan tekijänoikeus Tietoa opetukseen liittyvistä tekijänoikeusasioista
Tekijänoikeuslaki (Finlex)  
Tekijanoikeus.fi Kokoava sivustoa tekijänoikeuksista helposti ymmärrettävässä muodossa. Soveltuu kaikille,vaikka oppimateriaali on suunnattu erityisesti peruskouluun.
Opetusministeriön sivusto tekijänoikeuksista
Toikkanen, T. & Oksanen, V. (2011) Opettajan tekijänoikeusopas. Porvoo: Finn Lectura.

 

Tekijänoikeusjärjestöjen sivut

Kopiraitti Kopioston ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeusopas, josta löytyy tietoa opetusta ajatellen
Kopiosto Esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Tietoa kopioluvista ja esimerkiksi kuvien tallentamisesta.
Gramex Musiikkialan tekijänoikeudet (esittävät taiteilijat ja tuottajat)
Teosto Musiikkialan tekijänoikeudet (säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja musiikinkustantajat)
Kuvasto Kuvateosten tekijänoikeudet
Sanasto Kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö
Tuotos Audiovisuaalisten tuotosten tekijänoikeudet