Täydentävä näkökulma

Tähän osioon on koottu teemoja, jotka liittyvät niin flippaukseen kuin muuhunkin opetukseen, ja joita on hyvä pohtia tai ottaa huomioon opetustyössä. Kuvakkeita klikkaamalla päästet tutustumaan aiheisiin.