Uudet tutkimushankkeet

 

H2020-rahoitusta hormonihäirikköjen metabolisten vaikutusten tutkimiseen

EU on myöntänyt Horisontti 2020 -rahoitusta Itä-Suomen yliopiston koordinoimalle EDCMET-projektille, jossa selvitetään hormonitoimintaa häiritsevien kemikaalien metabolisten haittavaikutusten mekanismeja ja kehitetään niiden tutkimiseen tarvittavia menetelmiä.

EDCMET-projektissa pyritään selvittämään hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille altistumisesta johtuvia yksityiskohtaisia biologisia muutoksia ja häiriöitä aineenvaihdunnan säätelyreiteissä sekä näistä mahdollisesti seuraavia haittavaikutuksia. Projektissa käytetään ja kehitetään laajasti erilaisia mallinnustekniikoita, analyysimenetelmiä, solu- ja eläinmalleja sekä ihmisistä kerättyä epidemiologista tietoa, joiden avulla voidaan jatkossa arvioida luotettavasti hormonihäiriköiden vaikutuksia energia- ja rasva-aineenvaihduntaan sekä niitä sääteleviin tumareseptoreihin.

EDCMET-hankkeeseen osallistuu usean alan asiantuntijoita, tutkijoita ja yrityksiä kahdeksasta Euroopan maasta.  Hanke on käynnissä 1.1.2019–31.12.2023 ja sitä koordinoi professori Anna-Liisa Levonen A. I. Virtanen –instituutista Farmasian laitokselta hankkeeseen osallistuvat professori Paavo Honkakosken ja apulaisprofessori Jaana Rysän tutkimusryhmät sekä Tübingenin yliopistosta professori Antti Poson molekyylimallinnusryhmä.

Lisätietoja:

Professori Paavo Honkakoski, paavo.honkakoski(at)uef.fi, p. 0403552490

Apulaisprofessori Jaana Rysä, jaana.rysa(at)uef.fi, p. 0503164105

Professori Antti Poso, antti.poso(at)uef.fi, p. 0403552462

 

 

**************************************************************************

Suomen Akatemialta rahoitusta BET ja sirtuiinien yhteinen kohdentaminen syöpään

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on päättänyt rahoittaa Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen dosentin Maija Lahtela-Kakkosen akatemiahanketta ”BET ja sirtuiinien yhteinen kohdentaminen syöpään” 476 598 eurolla. Hanke on nelivuotinen ja rahoituskausi alkaa 1.9.2018.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Maija Lahtela-Kakkonen, maija.lahtela-kakkonen (at) uef.fi, p. 0403 553 692

********************************************************************************************************

NordForskilta rahoitusta potilaskohtaisten lääkevalmisteiden kehittämiseen

Pohjoismaista tutkimusyhteistyötä rahoittava NordForsk on myöntänyt noin neljän miljoonan euron rahoituksen hankkeelle, jossa kehitetään potilaskohtaisia lääkevalmisteita. Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos on yksi monitieteisen hankkeen kymmenestä kumppanista.

Hankkeessa vahvistetaan monitieteistä yhteistyötä farmasian tutkimuksessa lisäämällä tutkijaliikkuvuutta hankekumppanien välillä. Hankkeen tavoitteena on myös synnyttää startup-yrityksiä ja jalkauttaa innovaatioita pohjoismaisiin lääkealan yrityksiin.

Kuusivuotista Nordic POP -hanketta koordinoi Kööpenhaminan yliopisto. Lisäksi hankekumppaneina ovat Itä-Suomen ja Helsingin yliopistot, Åbo Akademi, Islannin, Oslon, Uppsalan ja Etelä-Tanskan yliopistot, Norjan Arktinen yliopisto sekä Chalmersin teknillinen korkeakoulu.

Lisätietoja:

Professori Jarkko Ketolainen, jarkko.ketolainen(at)uef.fi, p. 040 355 2486

********************************************************************************************************

1,5 MSilmälääkeprojekti Pietarin yliopistoon

Kolmivuotisessa tutkimushankkeessa pyritään tehostamaan lääkkeiden kuljetusta silmän verkkokalvolle yhdistämällä soluihin synteettisiä ja biologisia materiaaleja. Hanke sai rahoituksen Venäjän hallituksen ulkomaisille professoreille suunnatusta Megagrant-hausta, ja siihen sisältyy yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Hankkeessa perustetaan uusi laboratorio Pietarin valtionyliopiston kemian instituuttiin, jossa tutkitaan uusia materiaaleja, joilla tehostetaan lääkkeen saattoa silmän takaosaan.  Tavoitteena on tehostaa heikosti soluihin pääsevien lääkkeiden pääsyä silmän verkkokalvoon ja pidentää lääkkeiden vaikutusaikaa uuden lääketeknologian avulla. Projektissa yhdistetään synteettisiä materiaaleja, biologisia materiaaleja ja soluja lääkekuljetuksen tarpeisiin.

Hankkeen johtaja Professori Arto Urtilla on osa-aikainen vakanssi Pietarin valtionyliopistossa.

Hankkeen kesto on 1.1.2018 - 31.12.2020.

Lisätietoja:

Professori Arto Urtti, arto.urtti(at)uef.fi, p. 040 540 2279

***********************************************************************************

Suomen Akatemialta 3-vuotinen rahoitus biogeenisten amiinien tutkimukseen

Suomen Akatemian ja Venäjän perustutkimusrahaston (RFBR) rahoittamasta ARKTIKO-ohjelmasta on myönnetty noin 300 000 euroa professori Jouko Vepsäläiselle Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta.

Biogeeniset amiinit ja terveys arktisessa ilmastonmuutoksessa (Biogenic amines in the health challenge caused by the changing arctic climate; ABIOHEALTH) selvitetään polyamiinien toimintaa ja merkitystä ilmastonmuutoksen aiheuttamissa ympäristötekijä- ja tautiperäisissä stressireaktioissa. Tutkimus tähtää uusien kokeellisten lääkeaineiden kehittämiseen ilmastonmuutoksen seurauksena yleistyviä sairauksia ja patogeenisiä mikro-organismeja vastaan arktisella alueella.

Lisätietoja:

Professori Jouko Vepsäläinen, jouko.vepsalainen(at)uef.fi, p. 040 355 3256

************************************************************************************************************

EU rahoittaa IT-DED3  tutkijakoulutusverkostoa, jossa Itä-Suomen yliopisto mukana

IT-DED3 (Integrated Training in Dry Eye Disease Drug Development) -tutkijakoulutusverkosto (https://www.uantwerpen.be/en/projects/dry-eye-disease-drug-development/) kouluttaa monitieteisiä ja yrittäjähenkisiä tutkijoita kuivasilmäisyyden hoitoon tarvittavien uusien terapioiden kehitykseen. Kuivasilmäisyys on krooninen ja monitekijäinen silmän pinnan sairaus, jonka esiintyvyys kasvaa väestön ikääntyessä ja lisääntyvän näyttöpäätteiden käytön takia. Hanke yhdistää lääkeaine- ja prosessikemian, silämälääkkeiden saaton ja formulaation, silmäbiologian ja silmätautien sekä in vitro-  ja in vivo-arvioinnin ja kuvantamisen osaamista.

Hankkeen kesto on 1.1.2018 - 31.12.2021

Lisätietoja:

Professori Arto Urtti, arto.urtti(at)uef.fi, p. 040 540 2279

************************************************************************

Suomen Akatemialta rahoitusta melanosomit lääkkeen kohdennuksessa verkkokalvoon

Hankkeessa tutkitaan lääkeaineiden pigmenttisitoutumisen vaikutuksia niiden farmakokinetiikkaan retinassa.Tätä ilmiötä tutkitaan solu- ja eläinkokeilla sekä tietokonemallien avulla. Tavoitteena on kehittää malleja ja rakenteita, jotka auttavat retinaan kohdentuvien pitkävaikutteisten lääkkeiden kehittämistä.

Hankkeen kesto on 01.09.2017 - 31.08.2021.

 Lisätietoja:

Prof. Arto Urtti, arto.urtti(at)uef.fi , p. 040 540 2279

**************************************************************************