Soveltava kemia ja analytiikka

Soveltava kemia ja analytiikka hyödyntävät Farmasian laitoksella olevaa biokemian, orgaanisen ja epäorgaanisen kemian sekä analyyttisen kemian osaamista, jolla tuotetaan ratkaisuja niin farmasian ja lääketieteen kuin myös ympäristökemian haasteisiin. Tutkimuksiin kehitämme uudenmukaisia analyysimenetelmiä, jotka pohjautuvat mm. kromatografiaan, massaspektrometriaan ja NMR-spektroskopiaan. Käyttämämme menetelmät voivat tuottaa tietoa sekä kohdennettuihin että kohdentamattomiin seulonta tyyppisiin analyyseihin.

Tutkimuskohteet

  • Polyamiini- ja bisfosfonaatti-tutkimus
  • Analyyttisten menetelmien kehittäminen ja validointi
  • Kvantitatiivinen NMR-spektroskopia kemiallisten ja ympäristönäytteiden analytiikassa
  • Biologisten näytteiden metabolinen profilointi massaspektrometrialla ja NMR-spektroskopialla

Yhteyshenkilöt:

Professori Jouko Vepsäläinen, jouko.vepsalainen(at)uef.fi

Professori Seppo Auriola , seppo.auriola(at)uef.fi (Massaspektroskopia, metabolia)

Tutkimuspäällikkö Marko Lehtonen, marko.lehtonen(at)uef.fi