Henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman ja ohjausryhmän päivittäminen

Mikäli henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan tai ohjausryhmän kokoonpanoon tulee opintojen aikana muutoksia, tulee niihin hakea hyväksyntä tiedekunnalta. Päivityksiä varten ei ole lomaketta vaan opiskelija tekee tiedekunnalle vapaamuotoisen esityksen muutoksista.

Jos muutokset koskevat ohjausryhmän kokoonpanoa, on esityksestä käytävä ilmi, mitä muutoksia esitetään ja että kaikki ohjausryhmän jäsenet, sekä entiset että uudet, suostuvat niihin. Tämä osoitetaan ensisijaisesti allekirjoituksin. Mikäli allekirjoitusten saaminen on esim. välimatkojen vuoksi kohtuuttoman hankalaa, on sähköpostivahvistus riittävä. Esityksessä tulee olla kaikkien siinä mainittujen ohjaajien nimi, nimike, työpaikka ja sähköpostiosoite. Pääohjaaja on hyvä mainita erikseen.

Muutosesitykset toimitetaan tiedekuntaan, Joensuussa koulutuspäällikkö Kaisa Laitiselle, kaisa.laitinen(at)uef.fi, p. 050 432 7573 ja Kuopiossa suunnittelija Anna-Leena Nylundille, anna-leena.nylund(at)uef.fi, p. 040 355 2882, jotka myös antavat lisätietoja asiasta.

Muutokset hyväksyy tiedekunnan dekaani. Tiedekunta toimittaa hyväksytyt esitykset tiedoksi kaikille asianosaisille sähköpostitse.