Rahoitus

UEF tohtorikoulupaikat

Yliopistomme tohtoriohjelmissa on vuosittain haettavana palkallisia tohtorinkoulutuspaikkoja. Yliopiston tohtorinkoulutuspaikoilla työskentelee vuosittain noin 150 nuorempaa tutkijaa. UEF-tohtorinkoulutuspaikoilla olevilla henkilöillä on mahdollisuus keskittyä täysipäiväiseen väitöstutkimuksen tekemiseen. Tavoitteena on tutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa päätoimisesti opiskellen.

UEF-tohtorinkoulutuspaikan voivat saada Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelijat, jotka tekevät tohtorintutkintoaan yliopistomme tohtoriohjelmissa. Paikka täytetään enintään neljäksi vuodeksi. UEF-tohtorinkoulutuspaikalla oleva henkilö on nuoremman tutkijan työsuhteessa Itä-Suomen yliopistoon.

UEF-tohtorinkoulutuspaikkoja voivat hakea sekä Itä-Suomen yliopiston jo kirjoilla olevat tohtoriopiskelijat ja henkilöt, jotka suunnittelevat tekevänsä tohtorintutkintoaan Itä-Suomen yliopistossa.

Hakukuulutukset ja sähköinen hakulomake: http://www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat

Rahoituslähteitä

Rahoitusta jatko-opintoihin ja matkoihin kannattaa hakea myös muista lähteistä. Allolevasta linkistä löytyy tietoa meneillään olevista hauista: