Ohjeet väittelijälle ja tutkinnon hakeminen

Ohjeet väittelijälle

Ohjeet väittelijälle ja väitöstilaisuuteen valmistuvalle on koottu Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulun sivuille.

Tutkinnon hakeminen

Suoritettuaan jatkotutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja opinnäytteet opiskelija hakee tiedekunnalta todistusta suorittamastaan jatkotutkinnosta todistuksenhakulomakkeella, jonka liitteenä tulee olla pääohjaajan hyväksymä jatko-opintosuunnitelma.

Todistuksen toimitusaika on noin kolme viikkoa siitä, kun todistushakemus on saapunut tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen tai kun viimeinen opintosuoritus on kirjattu opintorekisteriin. Lukukauden lopussa todistuksen toimitusaika voi hakemusruuhkan vuoksi olla pitempi.

Lisätietoja todistuksenhakuprosessista antaa opintosihteeri Taru Nylund, taru.nylund(at)uef.fi, p. 040 355 3042, Technopolis G5-019, Kuopio, jolle myös lisensiaatin tutkinnon todistuksenhakulomake toimitetaan.

Tutkintotodistus toimitetaan opiskelijan valinnan mukaan joko postitse tai opiskelija voi noutaa sen tiedekunnasta.